Prøysenhuset

Leveranse fra GK GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, ventilasjon og kjøling til Prøysenhuset i Ringsaker kommune.
Byggherre AB Invest, HENT AS
Byggtype Kulturbygg
Prosjektstørrelse 1100 m2
Byggeår 2013-2014
Prosjekt Prøysenhuset ligger i Ringsaker kommune og er et opplevelsessenter med stor scene/sal, kafeteria, utstilling og aktivitetsrom.

Vår leveranse:

GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, ventilasjon og kjøling til prosjektet.

 • Varme:
  • Vann/væske varmepumpe med 5 borhull. Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggsvarme.
 • Sanitær:
  • Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.
 • Slukkeanlegg:
  • 4 Brannslanger
 • Ventilasjon:
  • Balanserte ventilasjonssystemer
  • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget
 • Kjøling:
  • Via ventilasjon