Miljøhuset GK

Næringsbygg som betaler seg selv. Smarte, gjennomtenkte løsninger og kjent teknologi: Mer skal det ikke til for å bygge næringsbygg som betaler seg selv. Vi har gjort det selv i Miljøhuset GK.

FAKTA OM MILJØHUSET GK

Totalkost bygg: NOK 400 millioner
Årlig personalkost for 400 ansatte x gjennomsnittskost/år NOK 1 million = NOK 400 millioner
Beregnet produktivitetsgevinst av korrekt inneklima: 5% årlig x 20 år = NOK 400 millioner

Besøk Miljøhuset GKs nettsider

– Å sørge for godt inneklima for våre ansatte har hele veien vært det aller viktigste for oss, understreker konsernsjef Jon Valen-Sendstad i GK. Så selv om bygget har smarte løsninger for behovsstyring for å hindre sløsing med energi, betyr det verken at GKs ansatte må fryse eller slite med dårlig luft. Dårlig inneklima er nemlig dårlig butikk: Ifølge Sintef koster dårlig inneklima det norske samfunnet 8 til 12 milliarder kroner per år, og da er ikke tapt produktivitet regnet med.

– Internasjonalt er det etter hvert gjort mye forskning som viser at godt inneklima gir produktivitetsgevinster. Vi tror 5% gevinst er et forsiktig anslag, sier Valen-Sendstad.

Gratis etter 20 år

Strengt tatt er dette ikke noe nytt. I 2004 konkluderte for eksempel forskere fra Danmarks Tekniske Universitet at forskning utvilsomt beviser at dårlig inneklima i kontorbygg senker produktiviteten med 6-9%.

– Så det er på tide at vi tar dette inn over oss når vi designer nye bygg, mener Valen-Sendstad. For Miljøhuset GK sin del utgjør 5% produktivitetsgevinst for 400 ansatte 20 millioner kr. årlig.

– Bare denne gevinsten betyr at bygget har betalt seg selv etter 20 år, konkluderer Valen-Sendstad.

Godt inneklima i passivhus

Han understreker at passivhuskonseptet er med på å sikre et godt inneklima.

– Konseptet handler om mye mer enn å spare energi ved å isolere og tette godt - det handler om å gjøre smarte valg hele veien. For eksempel å velge materialer som gir minst mulig avgassing, forklarer Valen-Sendstad. Energieffektivt lys og gjennomtenkt bruk av dagslys er andre smarte valg. Og god ventilasjon er en selvfølge.

– Miljøhuset GK har ventilasjonsløsninger vi kjenner godt fordi vi har levert like løsninger i en rekke prosjekter. Nøkkelen er å forsyne bygget med nok luft der det trengs – og når det trengs. Vi følger opp bygget vårt tett, og kan dokumentere at behovsstyringen fungerer glimrende, sier Valen-Sendstad.

Energi i tillegg

Gevinstene knyttet til inneklima er ikke de eneste svarte tallene på bunnlinja i historien om Miljøhuset GK. Bygget har også energimerke A, og er fortsatt Norges mest energieffektive kontorbygg. Det gir gevinster på energiregnskapet.

– Ekstrakostnadene sammenlignet med å bygge etter myndighetenes minstekrav har vi tjent inn igjen etter fire-fem år, sier Valen-Sendstad. Etter ett år i drift lå Miljøhuset GK godt i rute til å klare det, med 3 år og 9 måneder igjen før ekstrautgiftene er nedbetalt.

Miljøhuset GK oppfyller kravene til passivhus. Enkelt sagt handler det om å isolere litt bedre, velge gode vinduer og dører, sørge for ekstra god tetthet for å hindre luftlekkasjer som stjeler varme, og å gjenvinne varme fra brukt luft.
Custom sub menus