Boliden Odda – verdens mest klimaeffektive sinkverk

Leveranse fra GK GK leverer elektro, byggautomasjon, ventilasjon og kjøling til Bolidens storsatsing i Odda, Green Zink Odda 4.0.
Norges eneste sinkverk er nå i ferd med å bli verdens mest moderne og klimaeffektive sinkverk, gjennom et gigantprosjekt som utvider og moderniserer anlegget i Odda.

Boliden AB investerer over 8 milliarder kroner for å ruste sinksmelteverket i Odda for framtiden. Prosjektet Green Zinc Odda 4.0 er selskapets største investering noensinne, og omfatter blant annet ny svovelsyrefabrikk, ny elektrolysehall, nytt støperi og nytt røsteanlegg.

– Det handler om å kunne produsere sink på en mer bærekraftig måte. Da blir du en del av framtida – og det vil vi, sier Karl Ystanes, kommunikasjons- og HR-leder i utbyggingsprosjektet. 

Utvidelsen gjør det mulig for Boliden i Odda å nesten doble sinkproduksjonen. I tillegg vil mer av råvaren sinkmalm bli utnyttet gjennom en ny prosess for å ta ut sølv og bly fra malmen. 

– Størrelse, teknologi og fokus på mer bærekraftige løsninger gjør dette prosjektet unikt, mener Svein Nytræ.

Han er til daglig ansatt i GK, men er utleid til Boliden og har øverste ansvar for alle HVAC-kontrakter i prosjektet. 

Se også:

GK sikrer store kontrakter på Boliden-satsing i Odda
Les mer

Et sinkverk er energikrevende prosessindustri, og det betyr også store kjølebehov og store varmeoverskudd. Overskuddsvarme fra røsteovnen blir brukt til å lage damp som produserer strøm i en turbingenerator. Mye av kjølebehovet dekkes av sjøvann, en del av fjellvann (blåvann), og noe av kjølemaskiner basert på naturlige kuldemedier. 

– Vi har forsøkt å utnytte så mye vi kan av overskuddsvarmen til fornuftige forhold, sier Nytræ.

Noe vil bli brukt til å holde kritiske veier isfrie, for eksempel der AGV-er (automatisk gående vogn) skal sørge for interntransport. Mangel på lokale virksomheter med betydelige varmebehov begrenser hvor mye som foreløpig kan utnyttes. 

– Vi har vannbårne anlegg, så det er aldri for sent å gjøre noe med det, sier Nytræ. 

Leveranse fra GK

GK leverer flere fag i prosjektet. Den største leveransen handler om elektroinstallasjoner for ny elektrolysehall og nytt støperi, de to mest strømkrevende anleggene i produksjonsprosessen. Byggautomasjon fra GK dekker 14 bygninger. 

GK i Odda leverer ventilasjon og kjøling via to kontrakter: En for nytt syre- og røsteanlegg, og en for varmlutning- og direktelutningsområdet. Kontraktene inkluderer også kjølemaskiner basert på propan, den største med 125 kW kjølekapasitet.

Mer om elektro

Både størrelse og miljø er spesielt for elektroleveransen sin del. 

– Det er et veldig kompleks og svært anlegg med mange store kabler, og i et vanvittig korrosivt miljø, poengterer prosjektleder Einar Hope.

Leveransen omfatter alt av lys og lystavler, tilførsler til en rekke motorer og samlebånd så vel som til vanlig ventilasjon. De tøffe forholdene i produksjonen betyr at utstyret må være syrefast, og at kabler legges utvendig på bygget. 

– Vi må også ta hensyn til magnetiske felt, her er det også spesielle regler, forklarer Hope.

Som seg hør og bør i et industriprosjekt er dimensjonene også store – i elektrolysehallen er takhøyden over 20 meter, i støperiet nesten 30 meter på det høyeste. 

Elektroleveransen innebærer alt av tilkobling, men ikke vanlig ferdigstillelse. 

– Vi har mekanisk ferdigstillelse, andre firmaer kommer og setter i gang utstyret, forteller Hope.

Mer om byggautomasjon

Kontrakten for byggautomasjon omfatter 14 bygg, med like mange automatikktavler, integrasjon av om lag 45 ventilasjonsaggregater, om lag 80 energiventiler knyttet opp mot varme, ventilasjon og kjøling, og testkjøring av nødlys for hele anlegget. 

Byggautomasjon har også styring av prosessventilasjon som leveres av Ingeniørfirmaet R. Torgersen. Prosessventilasjon skiller seg definitivt fra komfortventilasjon. 

– Her ventilerer vi for maskiner, og da risikerer man at ting blir ødelagt hvis det blir for varmt, poengterer Krister Stokke, prosjektleder for BAS-kontrakten.

Det gjelder for eksempel tavleutstyr, batteripakker, UPS-er og switcher. Leveransen omfatter også strømmåling på alle automatikktavler, kjemikalieovervåkning – og det å bidra til mest mulig energieffektiv drift gjennom presis styring.

Mer om ventilasjon

GK leverer ventilasjon og kjøling for nye syre- og røsteanlegg, og dekker åtte ulike tekniske bygg og prosessområder. Totale luftmengder er rundt 178 000 m3/h. 

– Det handler om teknologi og løsninger som er velprøvde for industrielle anlegg, sier Tor Eivind Osmo, avdelingsleder lokalt GK Odda.

De største utfordringene for ventilasjonsentreprisen handler mer om praktisk gjennomføring. 

– Byggeområdet er trangt og komplisert, og vi bygger inne på et prosessanlegg som er i full produksjon og full drift, poengterer Osmo.

GK Odda har hatt vedlikeholdsavtale med Boliden Odda siden 2015, og det fortsetter de med.

Resultat 

Green Zinc Odda 4 er et gigantisk og komplisert prosjekt, på det meste er over 1500 mennesker i sving på byggeplassen. 

– Samarbeidet mellom ulike fagdisipliner og profesjoner er veldig godt. Det er selvsagt utfordrende at prosjektet er så komplekst, og vi er helt avhengige av at alle vil det samme. Vi opplever absolutt at vi er der, fastslår Ystanes. 

Utvidelsen krever også ny kai, et eget kraftverk – og jakt på den beste teknologien som finnes på markedet. Enten den kan kjøpes eller må utvikles, for utvidelsen er ikke bare en kopi av eksisterende produksjon. 

– Dette er den beste sjansen til å lage den beste sinken på den mest bærekraftige måten i minst 100 år til, poengterer Ystanes. 

Avfallsstoffer fra sinkproduksjonen inneholder en del tungmetaller som blir lagret i fjellhaller, i motsetning til andre sinkverk som lagrer avfall i store, åpne kar

– Fjellhaller gir minimal risiko for lekkasjer til omgivelsene og har blitt et voldsomt miljøfortrinn for Boliden Odda, understreker Nytræ.