Lysakerbuen

Leveranse fra GK GK har prosjektert og levert luftbehandlingsanlegg og byggautomasjon/SD-anlegg. Tekniske anlegg er oppgradert med nye luftbehandlingsaggregater og ny kjølemaskin/varmepumpe. Behovsstyrt ventilasjon med aktive tilluftsventiler (Lindinvent) er benyttet.
Byggherre Fornebuveien 7 -11
Prosjektstørrelse 12 000 m2
Byggeår 2014 - 2015
Full rehabilitering innvendig har gjort kontorbygget Lysakerbuen moderne og tidsriktig. Innsatsen er også belønnet med BREEAM-NOR Very Good-klassifisering.

Prosjektbeskrivelse

De opprinnelige byggene i Lysakerbuen, det tidligere hovedkontoret til rådgiverselskapet Sweco, er tegnet av DARK Arkitekter og bygget etappevis mellom 1994 og 2000. DARK har også vært med på rehabiliteringen, som skjedde i 2014 til 2015. Forny AS var entreprenør. Fasadene på fremsiden er oppgradert, en ny glassfasade er satt opp – men de største endringene har skjedd innendørs. All opprinnelig innredning ble revet, og cellekontor er erstattet av åpne, lyse lokaler. Tekniske anlegg er oppgradert, og ventilasjon behovsstyres.

GKs leveranse

Vi har hatt ansvar for å prosjektere og levere luftbehandlingsanlegget, og har levert byggautomasjon/SD-anlegg. Tekniske anlegg er oppgradert med nye luftbehandlingsaggregater og ny kjølemaskin/varmepumpe. Behovsstyrt ventilasjon med aktive tilluftsventiler (Lindinvent) er benyttet.

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer om byggautomasjon

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer om kulde og varmepumpe

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer om ventilasjon

Bygget oppnådde BREEAM-NOR Very Good-klassifisering i 2018.