Handelsbygningen

Leveranse fra GK GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeanlegg og kjøling til Handelsbygningen ved Solli plass i Oslo kommune.
Handelsbygningen ligger i Oslo og er meget attraktivt beliggende mellom Solli plass og det tidligere bygget til den amerikanske ambassaden. Bygget består i hovedsak av butikker og restauranter på gateplan og kontorer i øvrige etasjer.

Vår leveranse:

GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeanlegg og kjøling.

 • Varme:
  • Oppvarming er basert på fjernvarme som betjener ventilasjonssystemer og vannbårent radiatoranlegg.
 • Sanitær:
  • Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.
 • Slukkeanlegg:
  • Sprinkleranlegg supplert med branntromler og handslukkeapparater.
 • Kjøling:
  • Luftkjølt isvannsmaskin som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene.