​Lillehammer vannverk på Hovemoen​

Leveranse fra GK GK har levert totalteknisk entreprise til vannverket på Lillehammer innen ventilasjon, byggautomasjon, elektro og rør. Bygget vil bli sertifisert i Lillehammer kommunes Miljøfyrtårn-system.
Byggtype Vannverk
Prosjektstørrelse 3 800 m2
Byggeår 2019-2021
Lillehammers kanskje viktigste bygning er det nye vannverket, som startet prøvedrift i mars 2021. Vannbehandling betyr høy luftfuktighet og derfor høye krav til materialkvalitet i prosesstekniske rom.

Prosjektbeskrivelse 

Grunnvannskilden til Lillehammer inneholder så mye mangan at Mattilsynet påla kommunen å etablere et anlegg for å fjerne mangan. Kommunen kom fram til at den beste og rimeligste løsningen var å bygge et nytt vannverk med integrert manganfjerning. Det nye vannverket er på 3 800 kvadratmeter, har 15 plasstøpte vannbasseng, pumpehall, verksted, garasje, tekniske rom, laboratorium og personalavdeling.

Prosjektet er gjennomført med to hovedkontrakter: En generalentreprise for alle byggtekniske fag (med Evensen & Evensen) og en entreprise for det prosesstekniske anlegget (med ENWA PMI). Vannverket er dimensjonert for å dekke 50 % mer enn vannforbruket i Lillehammer og deler av Sjusjøen, som i dag er på 10 000 til 12 000 m3 i døgnet.

Vår leveranse

Vi har levert totalteknisk entreprise til vannverket på Lillehammer, det innebærer ventilasjon, byggautomasjon, elektro og rør. Prosjektet var detaljprosjektert før utlysning. 

– GK har likevel kommet med forslag til forbedringsmuligheter der de har sett det, noe vi har satt pris på, sier prosjektleder Lars Philip Olaussen i Lillehammer kommune.

Ventilasjon

Vi har installert to ventilasjonsanlegg; et som dekker prosess- og pumperom, og et som dekker administrasjonsbygget. Vannbassengene i anlegget gir mye avdamping, og dette krever avfukting. Relativ luftfuktighet i prosessrom med åpne vannbasseng skal holdes under duggpunktet ved + 3 °C. Det løses med to store avfuktere. Anlegget har i tillegg en utjevningskanal over tak over to store råvannsbasseng, og avtrekk for å fjerne radon fra råvannet i første prosesstrinn.  

Høy luftfuktighet betyr også krav om høy kvalitet på materialer. Avtrekkskanalene i prosessdelen av vannverket er hovedsakelig i syrefast stål. Også tilluftskanaler i enkelte rom med åpne basseng er i samme kvalitet. Les mer om ventilasjon

Byggautomasjon 

Byggautomasjon er en del av ventilasjonsentreprisen, og vi har levert automatikk for å styre varmeanlegg, ventilasjon og adgang. Dette er koblet opp mot kommunens toppsystem. Les mer om byggautomasjon 

Elektro

Vi har stått for elektro både til bygg og til prosessdelen av vannverket. I administrasjonsbygget har vi sørget for lys og stikk, all datakommunikasjon og føringsveier, også for byggautomasjon. Elektro til prosessdelen er levert som underentreprenør til ENWA. Prosessanlegget skiller seg mer ut, blant annet med spesielle føringsveier og mye vekt på HMS på grunn av store romhøyder. Les mer elektro

Rør

Vi har installert sanitær-, varme og kjøling anlegg som sikrer god termisk komfort ved vannverket. Administrasjonsdelen har radiatorer i kontorer, vannbåren gulvvarme i garderober og noen aerotempere. Varme forsynes fra en varmepumpe basert på naturlig kuldemedium (propan), et krav fra byggherren. Denne ENRAD-varmepumpen har maksimal kapasitet på 43 kW, og henter varme fra et råvannsbasseng som holder stabil temperatur på 8 °C.  

Også rørarbeidet er omfattet av strenge krav til korrosjon, så alt er levert i syrefast materiell. For å gjøre kloakksystemet lekkasjesikkert er alle rørender og skjøter sveiset. Det krever tykkere rør med større dimensjoner enn hva som er standard. Les mer om rør

Resultat 

Bygget vil bli sertifisert i kommunens Miljøfyrtårn-system. På grunn av stor pumpedrift i driftsfasen vil ikke bygget innfri passivhus-standarden, BREEAM eller andre sertifiseringer.

– Vi har vektlagt miljø i vårt arbeid på prosjektet. Blant annet har vi valgt plast foran stål når kvalitetskravene har tillatt det, og vi har planlagt for færrest mulig vareleveringer for å redusere utslipp fra transport, sier Kjell Eirik Owren, avdelingsleder, entreprise, GK i Lillehammer.

– Vi er fornøyde med de tekniske leveransene i dette prosjektet. Samarbeidet med øvrige fag har fungert veldig bra og det er levert et godt sluttprodukt, fastslår Lars Philip Olaussen, prosjektleder i Lillehammer kommune.