Technip

Leveranse fra GK GK har levert prosjektering og installasjon av isvannsmaskin, akkumulatortank og rørsystem til fabrikk.
Prosjektstørrelse 20kW
Byggeår 2015
Sted Stavanger
Technip er ledende innen energiprosjekter, teknologi, systemer og tjenester til oljenæringen.

Prosjektbeskrivelse

Technip er et oljeserviceselskap med ekspertise innen vedlikehold av rørgater for olje og gass. De har utviklet en sveiseprosedyre som gjør det mulig å lage rørpåstikk direkte på olje- eller gassrør med trykk. Rørene befinner seg gjerne på store dyp og arbeidet utføres ved hjelp av robotteknikk og undervannsfarkoster (ROV).

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

I utviklingen av prosedyrene er behov for kjøling av prøveemnene for å skape realistiske forhold på stålet. Dette stiller høye krav til isvannsmaskinens evne til å produsere ønsket mengdene isvann til rett temperatur for ulike forsøk.

Vi har hatt totalansvar for prosjektering, installasjon og igangkjøring av isvannsmaskin, akkumulatortank og rørsystem frem til testrigg.