Hammerfest LNG Melkøya

Leveranse fra GK Gjennom avtale med Coor sørger GK for drift og vedlikehold av tekniske anlegg på Equinors mange kontor, bolig, lager og velferdsbygg på Melkøya og i Hammerfest.
Foruten om fast vedlikehold gjennomfører GK flere større og mindre prosjekter for Coor og Equinor på Melkøya i Hammerfest.

Vår leveranse: 

 • Kjøleanlegg:
  • Isvannsanlegger for kjøling av datahaller
  • Kjølebatterier for komfortemperatur ventilasjon
  • Air Condition-anlegg
 • Varmeanlegg:
  • Fjernvarme levert fra LNG-fabrikk
  • Varmepumper med tilhørende energibrønner
  • Radiator, gulvvarme og snøsmelteanlegg
  • Varmebatterier for ventilasjon
 • Slukkeanlegg:
  • Sprinkleranlegg
  • Brannskap
 • Sanitæranlegg:
  • Kantiner
  • Garderobeanlegg
  • Lab