Hurtigrutemuseet «MS Finnmarken» på Stokmarknes

Leveranse fra GK GK i Tromsø, Bodø og Stokmarknes har levert behovstyrt ventilasjon med komplett styresystem og sentralt driftskontrollanlegg av typen GK Cloud. En rekke ulike systemer er tilknyttet SD-anlegget, fra ventilasjonsanlegg, varmeanlegg til lysstyring og brannanlegg.
Byggherre Vernebygg AS
Byggtype Kulturbygg
Prosjektstørrelse ca. 3600 m2
Byggeår 2019-2021
Et signalbygg i glass beskytter MS Finnmark (1956 - 1999) mot heftig nordnorsk vær og vil bevare skipets historie i flere generasjoner.

MS Finnmark ble sjøsatt i begynnelsen av 1956 og i 1999 forlot hurtigruteskipet det våte element og ble satt på land ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes – som en av verdens største museumsgjenstander. Meningen har hele veien vært å bevare skipet for fremtiden og være en historiebærer for fremtidige generasjoner, men siden den gang har skipet stått på land og MS Finnmarken begynte å ruste og ta inn vann. 

På hurtigrutens fødested har det vært stort engasjement for å få finansiert og realisert et beskyttende bygg over skipet. Etter mange års kamp, av blant annet lokale ildsjeler, lykkes det endelig å få på plass nok midler til å starte prosjektet – som i dag kalles et signalbygg i nord.

Hurtigrutemuseet er et monument over nordnorsk kystkultur.

Det nye museet, som rommer 4 400 m2, vil være lokalet til dagens hurtigrutemuseum. Med en egen avdeling til bevaring av overbygget til DS Finnmarken fra 1912, med salong, trapperom og intakte lugarer, samt et opplevelsessenter rundt MS Finnmarken fra 1956.

Et bygg som dette må tåle mye vær og vind

Akkurat som hurtigruteskipene langs kysten, skal også Hurtigrutemuseet og vernebygget stå imot et tøft klima. I Stokmarknes er det ikke uvanlig med orkan i kastene. For å utnytte skipets plassering i bybildet og kulturlandskapet, er bygget transparent med en stor åpen glassvegg som eksponerer skipet maksimalt mot sjøen.

– I forbindelse med bygging av Vernebygget på Stokmarknes hadde Bjørn Bygg gleden av å samarbeide med GK på ventilasjonssystemer og automasjon. Byggets utforming krevde flere nytenkende løsninger for blant annet ventilasjonsføringer, noe som GK løste veldig bra. Vi takker for samarbeidet i dette flotte prosjektet, sier Erik Fredriksen, anleggsleder fra Bjørn Bygg

Leveranse

GK i Tromsø, Bodø og Stokmarknes har levert behovstyrt ventilasjon med komplett styresystem og sentralt driftskontrollanlegg av typen GK Cloud. En rekke ulike systemer er tilknyttet SD-anlegget, fra ventilasjonsanlegg, varmeanlegg til lysstyring og brannanlegg.

Ventilasjon

Vi har lever tre ventilasjonsaggregater på totalt 61 000 m3/h, med roterende varmegjenvinning (85 %) og vannbårent ettervarmebatteri. I rom med varierende personbelastning reguleres luftmengde ved hjelp av sensorer (CO2, temperatur) som styrer VAV- og CAV-spjeld på anlegget. 

Det som er spesielt med bygget er at MS Finnmarken er bygget inn i et glassbygg som beveger seg, inntil 8 – 9 cm i horisontal retning (grunnet vind) og noen cm i vertikal (grunnet snølast). Vi har derfor levert spesiallagde fleksible kanaler som går over tak og inn i glassbygget for å levere tilluften - kanalene måtte isoleres og mantles for utvendig montasje. Sammen med Norlense, en lokal entreprenør i Vesterålen, har vi samarbeidet god for å få disse to kanalene på plass. 

Les mer om ventilasjon

Varmepumpe

Varmeanlegget i museet er utstyrt med elkjele og varmepumpe. Varmepumpen har fast settpunkt, mens elkjelen er utekompensert. I anlegget er ingen av de utgående kursene utstyrt med reguleringsventiler, eneste regulering sentralt er varmepumpen og elkjelen. Alternative styringsvalg er av, på og auto. 

Les mer om kulde og varmepumpe

Byggautomasjon og GK Cloud

Vi har er levert lysstyring til hele Hurtigrutemuseet. I kontorer og korridorer er det montert bevegelsesdetektorer og dimming av lys via display på veggen, samt romstyringen som omfatter oppvarming via radiatorer. 
 
I vernebygget er det montert ca. 70 RGB-armaturer som styres fra SD eller display via KNX/Dali-kommunikasjonsplattform. Kunden kan forandre farge og intensitet på lysene i 4 soner – nord, sør, øst og vest. Anlegget innehar mulighet for å programmere scenarier, som innebærer at hver lysskilde kan styres på en måte som gir ønsket lyssettingseffekter. 

Tre ventilasjonsanlegg fra Systemair, med Centraline Eagle-kontrollere. De to anleggene som betjener vernebygget går med faste luftmengder, mens anlegget i administrasjonsbygget er trykkstyrt. Administrasjonsbygget inneholder kontorarealene, mens Vernebygget er museumsbygget der MS Finnmarken står.

Oppvarming av vernebygget skjer via åtte store varmluftvifter montert på vegg, disse er forsynt fra varmeanlegget. Ved behov for kjøling på sommeren, kan man fra SD-anlegget aktivere komfortkjøling via røyklukesentralen, de store glasslukene i toppen av vernebygget vil åpnes og slippe ut overskuddsvarme. 

Teknisk overvåking av nødlys, brann og heis. Ved feil på en av disse installasjonene gis det signal til SD-anlegget.

Automasjon og SD-anlegget er levert via vår skybaserte plattform GK Cloud.

– Jeg ønsker å takke for et godt samarbeid med GK i Bodø og GK på Sortland. Vi har hatt det utrolig gøy og fått til et godt samarbeid, noe som har resultert i et vel gjennomført prosjekt. Jeg er også veldig fornøyd med samarbeidet mellom GK og Bjørn Bygg, og de øvrige entreprenørene på prosjektet. Vi har møtt på flere utfordringer underveis, og det hele toppet seg da Covid-19 inntraff i fjor, men tross alt har vi kommet i mål og hatt det veldig gøy underveis, sier Karoline Bratteng, prosjektleder, GK i Tromsø.

LINK Arkitektur har tegnet museet og PEAB Bjørn Bygg har vært hovedentreprenøren for vernebygget.

Takk til Magasinet Nordfra.no og fotograf Kolbjørn Hoseth Larssen for foto og film. 

GK Cloud

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.

GK Cloud er en av landets ledende løsninger for behovsstyrt og prediktivt vedlikehold bygget på en unik, skybasert teknologiplattform.