Nye styremedlemmer i GK – neste generasjon går inn

9. mai 2023
GK styrker sitt konsernstyre, både med erfaring og kompetanse fra to nye, eksterne styremedlemmer samt med neste generasjon eiere. Jill Akselsen, Finn Ivar Marum, Elizabeth Karlsen og Christopher Karlsen er alle valgt inn som nye styremedlemmer i GK Gruppen.

GKs eierform er ganske unikt for et selskap på denne størrelsen. Familieeierskapet er videreført fra grunnleggeren Gunnar Karlsen til hans sønn, dagens styreleder John-Erik Karlsen. Som et familieeid selskap med både langsiktighet og stor omsorg for de om lag 3000 ansatte og deres familier, står generasjonsperspektivet sterkt og tredje generasjon Karlsen får nå økt innflytelse i GK.

GKs DNA er «neste generasjon». Det har vi hatt med oss siden starten og det vil stå sterkt i fortsettelsen.

— Derfor er jeg glad for at to av mine barn nå ønsker å ta mer aktiv del i videreutviklingen av GK. Med Elizabeth og Christopher som en del av konsernstyret, sammen med øvrige eksterne styremedlemmer, får vi et meget kompetent styre som både vil videreføre GKs sterke historie og arv og samtidig bringe inn nye tanker og ideer som vil ruste GK for fremtiden, sier styreleder John-Erik Karlsen.

Helt siden etableringen av GK på midten av 60-tallet har langsiktighet, ansvarlighet og omtanke for mennesker og miljø vært de viktigste og bærende pilarene for utviklingen av selskapet. 

— Omtanke for neste generasjon betyr at vi som er her nå, må sørge for en utvikling av selskapet som møter og ivaretar dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner. Dette ligger grunnfestet i selskapets kultur og er et bærende element i vår misjon om å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner, fastslår John-Erik Karlsen. 

Elizabeth og Christopher Karlsen er allerede godt kjent med GKs virksomhet. Christopher Karlsen (40 år) har siden 2019 vært administrerende direktør i GKs eiendomsutviklingsselskap GK Gruppen Eiendom og før det bl.a. vært innkjøpsdirektør i GK Gruppen og business controller i store landbaserte prosjekt i Advansia. Han har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon med spesialisering i prosjektledelse fra Handelshøyskolen BI. Elizabeth Karlsen (37 år) har de siste to årene vært konserntrainee i GK og blant annet vært involvert i flere utviklingsprosjekter knyttet til HR. Hun har en bachelorgrad i hotell- og relasjonsledelse fra Høyskolen Kristiania og har tidligere bl.a. arbeidet som pedagogisk leder i barnehage.

Jill Akselsen (54 år) er regiondirektør i NorgesGruppen Agder og har tidligere ledet flere selskaper i byggenæringen, bl.a. BRG Utvikling, J.B. Ugland Eiendom og WSP Norge. Hun er utdannet Cand.Jur fra Universitetet i Oslo (1994) og har advokatbevilling fra 1997. Akselsen har også betydelig styreerfaring og er styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Portrett av Jill Akselsen
Jill Akselsen

Finn Ivar Marum (55 år) er administrerende direktør i undervannsteknologiselskapet Nortek Group. Tidligere har han vært direktør for mat- og jordbruksinvesteringer i Norfund og mangeårig seniorpartner i Hitecvision. Marum har en bachelorgrad innen økonomi og statsvitenskap fra Concordia College i Minnesota og en mastergrad i internasjonal finans fra Columbia, School of International and Public Affairs, i New York. Han har hatt en rekke styreverv og er styreleder i Moelven Industrier.

Portrett av Finn Ivar Marum
Finn Ivar Marum

Konsernstyret i GK Gruppen:

  • John-Erik Karlsen, styreleder
  • Christopher Karlsen, eiervalgt styremedlem (ny)
  • Elizabeth Karlsen, eiervalgt styremedlem (ny)
  • Sturla Magnus, styremedlem (siden 2021)
  • Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem (siden 2022)
  • Jill Akselsen (ny)
  • Finn Ivar Marum (ny)

Se også:

John-Erik Karlsen, eier i GK
Konsernstyret i GK
Les mer