GK overtar Erik Hansen AS

19. april 2023
GK Norge har kjøpt 100 prosent av aksjene i Erik Hansen AS, et velrennomert ventilasjonsselskap i Bergen, med virkning fra 1.1.2023.

– Vi ønsker å trygge kapasiteten på montasje i Region Vest, og er glad for at muligheten for å overta Erik Hansen AS kom i forbindelse med at hovedeier og daglig leder Jan-Erik Hansen ønsket å pensjonere seg, sier divisjonsdirektør Leif Øie i GK.

Erik Hansen AS leverer ventilasjonssystemer til industri, næringsbygg og boliger. Selskapet ble etablert i 1994, omsetter for ca 19 millioner kroner i året og har 12 ansatte med høy kompetanse innen deres fagområder.

– GK har historisk stått for 90 prosent av omsetningen i Erik Hansen AS, og GK var derfor et naturlig valg i forbindelse med et eierskifte i selskapet, sier daglig leder i Erik Hansen AS, Jan-Erik Hansen.  GK hadde fra tidligere 10,5 prosent av aksjene i selskapet, samt en representant i styret. 

Erik Hansen AS skal innfusjoneres i GK Norge i løpet av året.

Se også:

Ventilasjon
Les mer