GK har vunnet kontrakt med Trondheim kommune på omfattende ombruksprosjekt

5. januar 2024
GK skal bidra med god ventilasjon når Granåsen Gjenbrukssentral i Trondheim skal oppgraderes. Rehabiliteringsprosjektet har mål om en gjenbruksgrad på opptil 40 prosent.

Kontrakten mellom GK og Trondheim kommune er på 1,1 millioner og innebærer å montere ventilasjonssystem på Granåsen Gjenbruksstasjon. Bygget brukes hovedsakelig til oppbevaring og gjenbruk av møbler innad i kommunens institusjoner, og skal nå oppgraderes for å møte et behov for mer lagringsplass, samt bedre personalforhold.  

– Dette er en veldig spennende jobb for oss. Sirkulærøkonomi er et viktig satsningsområde i GK og noe vi ser at markedet i større grad etterspør. Vi har opparbeidet oss verdifull erfaring fra lignende ombruksprosjekter, og ser frem til å kunne styrke vår kompetanse innen ombruk av tekniske installasjoner ytterligere, sier bærekraftsansvarlig i GK Karina Nilsen. 

I anbudsprosessen ble oppgaveforståelse og miljø vektlagt, og GK ble vurdert som den beste leverandøren på dette. 

– GK hadde en meget god besvarelse når det kom til hvordan de ville løse ombruk i praksis, sier Petter Wibe Nerbye, gjenbrukskoordinator i Trondheim eiendom. 

Se også:

Glynitveien 33 i Ski har fått 500 kvadratmeter med rehabiliterte kontorlokaler.  Foto: Dmitry Tkachenko / Höegh Eiendom
Mål om 100 prosent ombruk viser VVS-bransjen nye muligheter
Les mer

Bærekraft i alle ledd  

Gjenbrukssentralen var en tidligere møbelbutikk med tilstøtende lager. Bygningsmassen ble kjøpt av Trondheim kommune i 2019, primært for strategisk utvikling av Granåsen idrettspark, og for å ha som samlingslokaler til frivillige under Ski-VM i 2025. Til nå har bygget blitt benyttet som en gjenbrukssentral, driftet av BOA, et bo- og aktivitetstilbud til mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser. Fremover skal ansvaret i større grad tilfalle andre deler av kommunen, men BOA vil fortsatt være involvert gjennom egnede oppgaver. 

– Rehabiliteringen bidrar til at vi skal kunne håndtere et større volum av møbler. I tillegg oppgraderer vi de tekniske installasjonene på bygget knyttet til rør, sanitærforhold, lysarmaturer og ventilasjon for å redusere energiforbruket og tilrettelegge bedre for de som jobber der, sier Nerbye. 

Han forklarer at ansatte blant annet skal få garderobeløsning, bedre spiserom- og kjøkkenfasiliteter, mer lys og nye toaletter.

– Målet er at 30 til 40 prosent av alle tekniske installasjoner og byggekomponenter skal være ombruk.

En foregangskommune

Trondheim kommune har satt seg mål om at 25 prosent av alt byggemateriale i kommunens byggeprosjekter går til ombruk innen 2030.

– Dette er så vidt jeg vet de mest ambisiøse målene innenfor ombruk i kommune-Norge per nå. For å øke andelen ombruk i egne byggeprosjekt, har vi blant annet tatt i bruk en digital plattform for ombruksmaterialer, forteller Nerbye. 

Plattformen skal bidra til en enklere prosess for dokumentasjon og kvalitet. Formålet er at kommunen, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne utnytte eksisterende byggemateriale mer og bedre. 

– Det er mange kommuner som har vist interesse for hvordan ombruk settes i system her i Trondheim, og vi deler gjerne av våre erfaringer, sier han.  

Henter aggregat fra gammelt helsehus

Alf Einar Grimsø, avdelingsleder i GK, er imponert over kommunens satsning på ombruk, og forteller at de allerede har sikret seg et aggregat gjennom kommunens digitale gjenbrukslager.

Alf Einar Grimsø, avdelingsleder i GK.
Alf Einar Grimsø, avdelingsleder i GK.

– Ventilasjonsaggregatet kommer opprinnelig fra gamle Nidarvoll helsehus. I tillegg jobber vi nå med å finne mest mulig av ventiler, kanaler og annet teknisk utstyr brukt. 

Han forklarer at de blant annet bruker GKs interne kanaler, samt gjenbruksplattformer som finn.no og Sirken for å finne byggekomponenter.

– Vi måler og dokumenterer restlevetid for å kunne levere ombruk med god kvalitet, forklarer Grimsø. 

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Viktig påfyll i erfaringsbanken 

GK starter opp med monteringen av ventilasjonssystem på Granåsen Gjenbruksstasjon i januar 2024 og regner med å være ferdig rundt påsketider. 

– Det er fortsatt en vei som må gås opp når det kommer til ombruk av byggevarer i stor skala, og det er flere usikkerhetsmomenter når vi går inn i et slikt prosjekt knyttet til tidsbruk og ressurser. Samtidig ser vi at slike prosjekter gir oss verdifull kompetanse og er viktig for å bidra til en mer bærekraftig bygge bransje, sier Grimsø.

Han mener det er et stort potensial knyttet til sirkulærøkonomi. 

– Produksjon av byggematerialer er ressurskrevende og en kilde til store klimagassutslipp, samtidig gir bygging, rehabilitering og riving mye avfall. I dag kastes mye lenge før levetiden egentlig er over, avslutter han.