Strømstøtteordningen for bedrifter: GK lanserer veiviser

24. november 2022
GK har utviklet en veiviser som gjør det enkelt for bedrifter å finne ut om de kan få strømstøtte fra energitilskuddsordningen. Målet er å motivere så mange som mulig til å gjennomføre energisparetiltak.

22. november trådde forskriften om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet i kraft. Det innebærer at «særlig utsatte bedrifter» kan søke om midlertidig støtte til høye strømutgifter. 

– Hvor i landet bedriften holder til, hvor stor andel av omsetningen som går med til strømregninger, eller om du utbetaler utbytte, er noen av faktorene som spiller inn. Gjennom veiviseren kan du enkelt få en indikasjon på om du oppfyller vilkårene for å få strømstøtte, sier regionsdirektør i GK, Espen Thorgersen.

Viktig med insentiver for grønn omstilling

Bedrifter som kvalifiserer til støtte kan få dekket inntil 25 prosent av strømregninga over 70 øre/kwh, dersom de gjennomfører en energikartlegging. Gjennomfører bedriften i tillegg energibesparende tiltak, økes støtten til inntil 45 prosent. 

– Støtteordningen er et insentiv for å gjennomføre tiltak som reduserer energiforbruket i næringsbygg og kutter utslipp, derfor ønsker vi å gjøre det enklere for bedrifter å sjekke om de kvalifiserer til støtte, forklarer Thorgersen.

Han skulle imidlertid ønske at regjeringen hadde tenkt mer langsiktig, og kommet opp med en støtteordning som motiverte enda flere bedrifter til å investere i energieffektive løsninger.  

– Alt tyder på at energiprisene fremover vil stabilisere seg på et høyere nivå enn vi er vant til i Norge, energibehovet vil fortsette å øke, samtidig vet vi at det er mye å hente på energieffektivisering. 

At det er mye å hente på energieffektivisering kan også senioringeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Ingrid Helene Magnussen, bekrefte. Hun viser til en rapport Multiconsult har laget på oppdrag av NVE.

– Potensialet for energieffektivisering i næringsbygg er omtrent 9 TWh. Det tilsvarer så mye som 25 prosent av dagens totale energiforbruk i norske næringsbygg. Dette potensialet har en kostnad på under én krone per kWh. Så effektivisering nytter, og det er lønnsomt for sluttbruker, konstaterer Magnussen.

Se også:

Energioptimalisering i bygg
Les mer

Høye strømpriser gir rask avkastning

Enten du kvalifiserer til strømstøtte fra energitilskuddsordningen eller ikke, er det ifølge salg- og markedsleder i GK, Fredrik Blomstereng, liten tvil om at energibesparende tiltak aldri har vært en viktigere og mer lønnsom investering enn akkurat nå. 

– Vi håper så mange som mulig ser nytten av å redusere energibruken i sine bygg både for å spare kostnader og redusere utslipp. 

Bedrifter kan søke om støtte frem til 11. desember. På energitilskuddsordningen.no legges det ut viktig informasjon rundt ordningen.