GK slutter seg til Science Based Targets initiative 

9. november 2022
Det haster med å kutte klimautslippene i en takt som muliggjør 1,5 gradersmålet. Derfor har GK sluttet seg til Science Based Targets initiative (SBTi). Det betyr at konsernet forplikter seg til å sette klimamål som er vitenskapelig baserte og godkjent av SBTi.
Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen
Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

— Ved å forplikte oss til å sette mål for utslippskutt som er i tråd med det klimaforskningen beskriver, sikrer vi at vi er ambisiøse nok til å utgjøre en forskjell. Dette betyr en oppdatering av klimamålene våre for å sørge for at vi kutter nok, og fort nok, sier Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK. 

Etter å ha registrert forpliktelsen hos SBTi har GK to års frist på å melde inn sine mål, som deretter gjennomgås av SBTi-sekretariatet. Når målene er godkjent skal fremgang rapporteres årlig, både for selskapets egne utslipp og for verdikjeden. 

— Skal vi lykkes med å være et klimaforbilde og kutte utslipp som monner, vil det kreve mye av både oss og våre leverandører. Utslipp fra varekjøp og materialer står for den aller største andelen av våre totale klimautslipp, og derfor vil vi måtte sette ambisiøse mål både for oss selv og for leverandørene våre og være en pådriver for nye og bedre løsninger, sier Lisø. 

Om Science Based Targets initiative (SBTi) 

Science Based Targets-initiativet (SBTi) er et globalt organ som gjør det mulig for bedrifter å sette ambisiøse mål for utslippsreduksjoner i tråd med den nyeste klimavitenskapen. SBTi er fokusert på å akselerere selskaper over hele verden til å halvere utslippene før 2030 og oppnå netto-nullutslipp før 2050. 

Initiativet er et samarbeid mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) og World Wide Fund for Nature (WWF) og en av We Mean Business Coalition-forpliktelsene. SBTi definerer og fremmer beste praksis innen vitenskapsbasert målsetting, tilbyr ressurser og veiledning for å redusere barrierene for gjennomføring, og uavhengig vurderer og godkjenner selskapenes mål.

www.sciencebasedtargets.org

Se også:

Bærekraft og ESG i GK
Les mer