Et lite steg – et stort fremskritt

23. august 2021
Miljødeklarasjon (EPD) for ventilasjonskanaler er på plass. Nå håper vi etablering av EPD-er på materiell og komponenter til tekniske installasjoner skyter fart.

Skal vi redusere klimagassutslippene fra bygg må vi måle hvor stort klimaavtrykk byggene har. Regjeringen har foreslått at det skal kreves klimaregnskap for alle nye boligblokker og næringsbygg.

Tekniske installasjoner utgjør en stadig større del av et bygg, og miljødeklarasjoner (EPD-er) er en avgjørende brikke for å kunne beregne et byggs klimautslipp.

Den 18. mai 2021 publiserte EPD-Norge produktkategoriregler for ventilasjonskomponenter (NPCR 030:2021) og disse er utgangspunktet for etablering av miljødeklarasjoner for ventilasjonskanaler. GKs fagdirektør, Mads Mysen, har deltatt i arbeidsgruppen for etablering av produktkategorireglene.

Få EPD-er på tekniske installasjoner

Til tross for at tekniske installasjoner er en stor del av både nye og eksisterende bygg, har arbeidet med å etablere miljødeklarasjoner på disse delene av byggene ikke kommet like langt som for f.eks. bygningsmaterialer og -komponenter som vinduer, gulv osv.

– Når en av våre hovedleverandører, Lindab, nå er ute med en EPD på ventilasjonskanaler, er dette et svært gledelig skritt i riktig retning, sier Leif Øie, divisjonsdirektør Entreprise i GK Norge.

Vi som installatør av tekniske anlegg i bygg ønsker utviklingen av miljødeklarerte tekniske komponenter velkommen og vil være en pådriver for å ta disse i bruk.

– Vi vet at flere av våre viktigste leverandører også arbeider med å få på plass EPD-er for sine produkter og håper at vi fremover ser at stadig flere produsenter investerer i etablering av miljødeklarasjoner for sine produkter, sier Øie.

Se også:

Ventilasjon
Les mer