SalMar settefiskanlegg

Leveranse fra GK GK har hatt ventilasjonsentreprise på SalMar settefiskanlegg, og har levert ventilasjonssystemer med effektiv varmegjenvinning i produksjons- og servicearealer. GK har i tillegg levert seks systemer knyttet til selve prosessanlegget. Ventilasjonsentreprisen var en samspillskontrakt med totalentreprenør Peab Bjørn Bygg.
Byggherre SalMar
Byggtype Industribygg
Prosjektstørrelse 16 000 m2
Byggeår 2020 til 2022
SalMars nye settefiskanlegg på Senja er et avansert bygg med sju produksjonsavdelinger og strenge krav til temperatur og driftssikkerhet.

Det nye landbaserte anlegget er en utvidelse plassert ved siden av eksisterende settefiskanlegg, og består av et klekkeri, to avdelinger for startfôring, to for yngel og to påvekst-avdelinger. I tillegg kommer servicearealer med fôrlager, tekniske rom, verksted, laboratorier, kantine og hybler. 

Settefiskanlegget er et resirkulerende akvakultur-system (RAS), et type landbasert anlegg som gjenbruker vann. 

– Enkelt sagt skal bygget simulere ei elv fra fisken klekkes til den kommer ut i havet som smolt. Temperatur og saltvannsinnhold følger elva og prosessen, forklarer prosjektleder Stig-Allan Simonsen i GK. 

Optimal temperatur i karene så vel som i lufta er en forutsetning for god fiskehelse og effektiv produksjon av settefisk. Temperaturen på lufta følger temperaturen i vannet for å minimere fordamping og sikre stabile driftsforhold. Varmepumper forsyner nødvendig varme, mens kjøling skjer via vekslere mot kaldtvann.  

Leveranse fra GK

GK har hatt ventilasjonsentreprise i samspillskontrakt med totalentreprenør Peab Bjørn Bygg. Det omfatter ventilasjonssystemer med effektiv varmegjenvinning i produksjonsarealer og servicearealer. I tillegg har GK levert seks systemer tilknyttet selve prosessanlegget. 
 
– Settefiskanlegg handler mye om å få bort avfallsstoffer. CO2 oppløst i vannet skilles ut til luft og fjernes via avtrekk. På den måten unngår man å bruke mye kjemikalier til dette, poengterer Simonsen.

All luft i disse anleggene er ubehandlet utetemperert luft som føres inn i prosessanlegget og sendes ut over tak via jet-hetter. Øvrig rensing av vannet skjer i mekaniske og biologiske filtersystemer som er del av prosessanlegget Billund Aquaculture har levert.

Se også:

Ventilasjon
Les mer

Resultat   

– Både vi og byggherre er veldig fornøyde med resultatet på det vi ser så langt, sier teknisk sjef Tom Roger Jensen hos hovedentreprenør bygg og teknisk Peab Bjørn Bygg AS. 

Selve bygget er både spesielt og stort, og krever skreddersøm. 

– Totalt sett er det vel det største settefiskanlegg i Norden, men den rekorden vil bli slått ganske snart, sier han. 

De første delene av anlegget ble startet høsten 2022, med over syv millioner rogn til klekking. Øvrige anlegg settes i drift suksessivt slik at biologien får gått sin gang. 

– Endelig fasit kommer først når det har vært fisk i anlegget i ett år, poengterer Jensen. 

Han mener GK har gjort en god jobb, og trekker spesielt fram forprosjektet.

– Stig-Allan har gjort en fantastisk jobb som prosjektleder for utvikling og oppfølging av prosjektet. All ære til ham, vi er veldig fornøyde med jobben han har gjort, fastslår Jensen. 

Foto øverst: Odd Arne Bentsen.