Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets fjellanlegg

Leveranse fra GK GK har levert tekniske fag bestående av ventilasjon, kjøling, byggautomasjon og elektro til Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets fjellanlegg. Alle tekniske installasjoner er koblet opp mot en utvidelse av eksisterende SD-anlegg, og det er i stor grad integrert annen automatikk innen blant annet befuktning/avfukting, kjøling, energimåling og inertluftanlegg.
Byggherre Statsbygg
Prosjektstørrelse 1 200m²
Byggeår 2018-2021
Kravene til inneklima er svært strenge for Nasjonalbiblioteket og Arkivverkets høyteknologiske fjellanlegget i Mo i Rana. De skal tross alt huse nasjonens hukommelse.

Alt som publiseres i Norge, enten det er bøker, kart, aviser eller filmer, blir samlet inn av Nasjonalbiblioteket. Denne norske kulturarven digitaliseres for å gjøre den lettere tilgjengelig, og originaler blir oppbevart i sikringsmagasin.  

Arkivverket har på sin side ansvar for statlige arkiver og utvalgte private arkiver, og det betyr både digitalisering og lagring. Nå trenger Nasjonalbiblioteket og Arkivverket mer plass. To nye fjellhaller er dimensjonert for 110 000 hyllemeter av disse originalene, og vil få automatiserte lagerløsninger.  

Både temperatur og luftfuktighet må være mest mulig stabile for å sikre alt som skal oppbevares. Derfor er det også høye krav til oppetid i anleggene.

— Veidekke er en profesjonell samarbeidspartner med veldig bra anleggsledelse. Det har vært veldig inspirerende for vår avdeling å være med i et så svært prosjekt med en riksdekkende entreprenør, sier Lars-Erik Lorentzen, GK i Helgeland.

Leveranse fra GK

Vi har stått for det meste av teknikk til de nye fjellhallene: Ventilasjon, inkludert ni avfuktingsanlegg, kjøling, byggautomasjon og elektro. Kravene til lufttemperatur spenner fra + 17 til – 5, avhengig av behov i ulike arealer, og relativ fuktighet skal ligge på 35 %. Strenge krav til inneklima og oppetid betyr stor grad av redundans.  

— Vi har kjølekretser og strømforsyning fra to separate systemer for å få lav nedetid. Også avfuktere står i redundans, forteller prosjektleder Klaus Madsen, GK i Bergen, som har ledet prosjektet for GK.  

Også selve montasjen har vært krevende på grunn av store arbeidshøyder. Derfor har det vært stor vekt på HMS-arbeid underveis.  

Mer om ventilasjon

— Inert luft er luft med redusert oksygeninnhold. Dette er et viktig brannforebyggende tiltak, noe som naturlig nok er viktig i et slikt prosjekt, sier Madsen. Normalt er det 20.95 prosent oksygen i tørr luft og 78 prosent nitrogen. Luften i fjellhallene skal ha et oksygennivå på 14 til 15 prosent.

Selve montasjen har vært veldig krevende, fastslår Lars-Erik Lorentzen, prosjektutvikler, GK i Helgeland som har stått for utførelsen.  

— Kanalnettet i den ene hallen ligger på 25 meter over gulv. Mister du noe fra en slik høyde, kan det gi store konsekvenser, poengterer han. For sikker montasje måtte derfor ganske store arealer stenges av.  

— Vi har også hatt en del kraning av tunge kjølemaskiner, og spirokanaler ble levert inne i fjellet med semitrailere som måtte snu der. Da måtte vi sperre av områder og ha flaggvakter, forteller Lorentzen.

GK på Helgeland har også montert felles hengesystem for alle tekniske fag, og en del kjøleteknisk utstyr og datakuber. 

Les mer om ventilasjon

Mer om kjøling

Kjøleleveransen består av en stor kjølemaskin basert på CO2, og to propanmaskiner.  

— Hallene er nesten selvforsynte med varme og kjøling fordi både varm og kald side utnyttes. All varme og kjøling forsynes vi a et eget prosessanlegg, poengterer prosjektleder Klaus Madsen.

CO2-maskinen har 476 kW installert varmeeffekt og 314 kW installert kjøleeffekt. 

Kjølingen dekker:  

  • Inertgass-anlegg 
  • Kjøling til avfuktere (isvann -5/0°C)  
  • Omluftsaggregater 
  • – 10 °C  luft til sikringsmagasin (omluftsaggereat som skal holde fuktighet og temperatur) 

På varm side leverer CO2-maskinen til tre formål:  

  • Varme for å regenerere avfuktere (temperaturnivå +80/+30°C) 
  • Oppvarming til vanlig aggregat til visningsrom, romluftsaggregat og snøsmelting.  
  • Gulvvarme til inngangsparti i teknisk gård pluss frostsikringshall
  • To propanmaskiner leverer kjøling til datasenteret.

Les mer om kjøling

Mer om elektro

Vi har levert komplette elkraft- og svakstrøminstallasjoner, inkludert prosjekteringsansvar.

Strømforsyning til datahallen i anlegget er bygget etter TIER 3 krav, som forutsetter redundans i alle ledd. To reservekraftaggregater på 1650kVA hver forsyner fordelingstavler og UPS-er for datahall via 2500A strømskinner 90 meter inn i fjellet.  

Foruten sikker strømforsyning har GK levert hovedtavler, underfordelinger, belysning inne og ute, nødlys, spredenett for IKT og wi-fi, kabling for inertluft-system, brannalarm og talevarsling, adgangskontroll og innbruddslarm. Vi har lagt forsyning og koblet for utstyr til lagringssystemene i sikringsmagasinene, og for AGV-robot for å transportere arkivmateriell inn i fjellet. 

Les mer om elektro

Mer om byggautomasjon

Alle tekniske installasjoner er koblet opp mot og er en utvidelse av eksisterende SD-anlegg for Nasjonalbiblioteket Mo i Rana av type Siemens Desigo CC. 

Vi har levert automatikktavler med undersentraler av type Siemens PX. I tillegg har vi i stor grad integrert annen automatikk innen blant annet befukting/avfukting, kjøling, energimåling og inertluftanlegg. 

Les mer om byggautomasjon

Resultat

Prosjektet ble drevet som en fossilfri byggeplass og det ble utarbeidet som et klimagassregnskap. Målet er å halvere klimagassutslippene sammenlignet med eksisterende anlegg.  

Forholdene i fjellhallene betyr at HMS-arbeidet var ekstra viktig, og det forutsetter at alle aktører bidrar.  

— Totalentreprenør Veidekke har hatt veldig fokus på HMS, og tatt det veldig seriøst. Da blir det en kultur for det i prosjektet, understreker Lars-Erik Lorentzen. Han forteller at obligatoriske HMS-moduler også omfattet ytre miljø som en vanskelig avkjøring inn til byggeplassen fra E6. 

— Det sier litt om nivået på HMS-arbeidet, poengterer Lorentzen. Statsbygg har verdsatt HMS-arbeidet ved å tildele prosjektet "Den gylne hjelm", prisen for HMS-arbeid i egne prosjekter. 

«Prosjektet er preget av et godt samarbeid mellom entreprenør, koordinator for utførelse og byggherre. Det vises et stort engasjement for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosjektorganisasjonen», heter det begrunnelsen fra juryen.

"Den gylne hjelm" er en pris Statsbygg deler ut for sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøarbeid i egne byggeprosjekter.