Midgardsormen - Bekkelaget renseanlegg

Leveranse fra GK GK har levert ventilasjon, kjøling med rørarbeider og byggautomasjon til det nye anlegget. Leveransen omfattet ulike viftesystemer, ventilasjonsaggregat, brannspjeld, luktbehandlingsanlegg og styring.
Bekkelaget renseanlegget er Norges nest største avløpsanlegg, og renser avløp for ca. 290 000 personer.

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med oppgradering av hovedstadens vann- og avløpssystem, det såkalte «Midgardsorm-prosjektet», gjennomgikk også Bekkelaget renseanlegg omfattende moderniseringer. Målet var et mer miljøvennlig anlegg med null utslitt til Oslofjorden.

Bekkelaget renseanlegget er Norges nest største avløpsanlegg, og renser avløp for ca. 290 000 personer bosatt i Oslo øst, Oppegård og Nittedal.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

Rør

Rørleggerfaget inneholder kompleks teknologi med høyt fokus på løsninger som skaper rasjonelle og energibesparende bygg. Energi er sentralt i alle tekniske fag, om det er varme eller kjøling for velvære eller teknisk drift, vil energi transporteres i rør. Det skal være effektivt, rasjonelt og behagelig. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Vi har levert ventilasjon, kjøling med rørarbeider og byggautomasjon til det nye anlegget. Leveransen omfattet ulike viftesystemer, ventilasjonsaggregat, brannspjeld, luktbehandlingsanlegg og styring.