Amfi Elverum

Leveranse fra GK Prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeinstallasjoner, ventilasjon og kjøling i totalrehabiliteringsprosjekt.
Byggherre Amfi Eiendom
Byggtype Kjøpesenter
Prosjektstørrelse 12 000 m2
Byggeår 2013
Sted Elverum
Prosjekt Amfi Elverum ligger i Elverum kommune og består i hovedsak av kjøpesenter. GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeinstallasjoner, ventilasjon og kjøling.

Vår leveranse:

GK har levert prosjektering og utførelse av varme, sanitær, slukkeinstallasjoner, ventilasjon og kjøling til prosjekt Amfi Elverum. Byggherrens mål med prosjektet var å rehabilitere og foreta energiøkonomisering av eksiterende kjøpesenter. GK bestrebet dette til det ytterste med prosjektering som ga smarte og gode løsninger.

 • Varme:
  Luft/væske varmepumpe med fjernvarme som spisslast. Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggsvarme.
 • Sanitær:
  Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.
 • Slukkeanlegg:
  Eksisterende sprinkleranlegg er kompletert/modenisert, og usprinklet areal er sprinklet. NFPA13.
 • Ventilasjon:
  • 8 balanserte ventilasjonssystemer
  • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget
 • Kjøling:
  1 stk. luftkjølt isvannsmaskin som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene.