CC Hamar stadion

Leveranse fra GK Smarte og gode løsninger for varme, sanitær, slukkeinstallasjoner og kjøling.
Byggherre Centrumsgården AS
Prosjektstørrelse 70 000m2
Byggeår 2014
Sted Hamar
CC Hamar stadion er et energiøkonomisk bygg med kjøpesenter og leiligheter i Hamar kommune.

GK har levert varme, sanitær, slukkeinstallasjoner og kjøling til prosjekt CC Hamar Stadion. Byggherrens mål med prosjektet er å bygge et energiøkonomisk nytt kjøpesenter samt leiligheter i Hamar. GK Rør bestrebet dette til det ytterste sammen med Aalerud AS for smarte og gode løsninger.

 • Varme:
  Varmeanlegget betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer hvor det er behov for tilleggsvarme.
 • Sanitær:
  Det er etablert nytt sanitæranlegg for publikum, og i tillegg nye sanitærinstallasjoner for de enkelte leietakerne.
 • Slukkeanlegg:
  Et komplett slukkeanlegg for hele kjøpesenteret, parkeringskjeller og deler av leilighetsdelen.
 • Ventilasjon:
  16 balanserte ventilasjonssystemer. Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget
 • Kjøling:
  2 stk. væskekjølte isvannsmaskiner som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene og fan-coiler, samt tilkoblet en isvannsmaskin levert av Eidsiva.