Høgskolen i Gjøvik

Byggherre Statsbygg
Byggtype Undervisningsbygg
Prosjektstørrelse ca 7 500 m2
Byggeår 2014
Sted Kallerud, Gjøvik kommune
GK har levert utførelse av varme, kjøling, sanitær- og slukkeanlegg, samt ventilasjon til Høgskolen i Gjøvik. Rehabiliteringen gjaldt bygg A.

Vår leveranse:

 • Varme:
  Anlegget kobles til eksisterende varmeanlegg og betjener alle ventilasjonssystemer, og i tillegg enkelte andre systemer med radiatorer og gulvvarme hvor det er behov for tilleggsvarme.
 • Sanitær:
  Det er etablert nytt sanitæranlegg for elever og ansatte.
 • Slukkeanlegg:
  Alle arealer monteres med sprinkleranlegg supplert med branntromler og håndholdte slukkeapparater.
 • Ventilasjon:
  Balanserte ventilasjonssystemer.
 • Kjøling og varme dekkes primært av ventilasjonsanlegget, og med fan coiler i noen arealer.
 • Kjøling:
  1 stk luftkjølt isvannsmaskin som dekker kjøling via ventilasjonsanleggene.

Entreprenør: Syljuåsen AS