Formålet med den norske åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er at norske selskaper skal å jobbe for gode arbeidsforhold og etterlevelse av menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.

Alle virksomheter som omfattes av loven er pålagt å utføre aktsomhetsvurderinger, og å redegjøre for disse årlig.

GK publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven, gjennom bærekraftsrapporten og på våre nettsider. 

Har du spørsmål om GKs arbeid med menneskerettigheter og åpenhetsloven? Ta kontakt med: menneskerettigheter@gk.no

Se også:

Barn som løper gjennom spreder på en sommerdag
Menneskerettigheter
Les mer
Samarbeid er viktig for oss i GK
Leverandører og underentreprenører
Les mer

Se også: