None
Allan Løvgreen er opprinnelig utdannet elektriker, men har siden tatt flere lederutdanninger samt videreutdanning i organisasjon og ledelse ved Copenhagen Business School (CBS).

Styrker ledelsen: teknikkentreprenør klar for lønnsom vekst

Skrevet 21. februar 2020 av Redaksjonen
Etter lederbyttet for to år siden er det nå ro og lønnsomhet som preger den danske delen av det nordiske GK-konsernet. Hovedfokus for administrerende direktør Jørgen L. Christensen har vært å få teknikkentreprenøren GK Danmark A/S på rett kjøl, men selskapet har faktisk klart å vokse med hele 40 prosent under hans ledelse.
Redaksjonen

For å sikre fortsatt lønnsom vekst har Christensen satt sammen en sterk ledergruppe med folk både innenfra og utenfra. Ledergruppen har i de siste to årene bygd opp en dynamisk organisasjon som har effektivisert prosessene og gått gjennom prosjektene for å sikre gode resultater, da særlig på bunnlinjen.

– Markedet har reagert positivt på måten vi jobber på, og vi har funnet vår plass. Både omsetning og inntjening er nå stabile, så nå kan vi sette i gang med neste fase av strategien vår med å gå fra flere selskaper og enheter til ett dansk GK, sier Christensen.
Frem til 2021 skal GK Danmark A/S fokusere på å samle selskapene og forretningsområdene i konsernet til ett GK samt jobbe målrettet med å gjøre virksomheten stabil, forutsigbar og lønnsom.

Skal utløse potensialet
Et av tiltakene er å styrke ledelsen, slik at rapportering og beslutningsprosesser blir enklere og mer effektive for avdelingsledere og medarbeidere. Mens Henrik Eriksen fortsetter som regiondirektør for GKs aktiviteter på Jylland, er markedssjef Allan Løvgreen utnevnt til regiondirektør for Ventilasjon Sjælland og Fyn, der GK opplever vekst i avdelingene i Slagelse, København og Odense.

– Allan har solid ledererfaring fra bransjen, og i de siste to årene har han fått god innsikt i GKs danske virksomhet. Det gjør det mulig for ham å se mulighetene og perspektivene som kan utløse det fantastiske potensialet som ligger i de dyktige medarbeiderne og avdelingslederne våre. Allan har dessuten erfaring med å virkeliggjøre strategier i større organisasjoner, og på det utviklingstrinnet vi befinner oss på nå passer både kompetansen hans og den personlige profilen hans perfekt, sier Christensen om bakgrunnen for ansettelsen.

Solid bransje- og ledererfaring
Allan Løvgreen er opprinnelig utdannet elektriker, men har siden tatt flere lederutdanninger samt videreutdanning i organisasjon og ledelse ved Copenhagen Business School (CBS). Som tidligere tilbudssjef hos Hoffmann Teknik og innkjøpssjef hos Coor A/S, og med ni år som leder i Kemp og Lauritzen A/S og 15 år i NCC har Løvgreen lang erfaring med endringsledelse og driftsoptimering.

– Det er absolutt spennende å fordype seg i tekniske utfordringer innimellom. Samtidig trives jeg veldig godt med å jobbe med mennesker, og det gleder jeg meg til å gjøre videre på en mer strukturert måte. Her i GK er vi jo nesten som en familie, og vi merker godt at det er en viktig verdi i Gunner Karlsen-konsernet, sier Løvgreen, som beholder stillingen som markedsansvarlig og det overordnede ansvaret for markedsføring og posisjonering av GK Danmark A/S.

Privat bor Allan Løvgreen på tettstedet Faxe Ladeplads på Sør-Sjælland med kona Lonni. Sammen har de tre voksne barn. På fritiden trener og underviser han i qigong, som i likhet med tai chi er en kinesisk filosofi og treningsform som handler om å bygge opp kroppens indre energi.

Custom sub menus