None
Kenneth Furesund (t.v.) og Svein H. Dahle i GK Sikkerhet er stolte over prestisjeoppdraget i Site 4016, og har store forventninger til at løsningen de leverer vil kunne brukes også andre steder. Tekst og foto: Even Rise, Aktuell Sikkerhet.

- De så et potensiale ingen andre så

Skrevet 08. januar 2020 av Redaksjonen
GK Sikkerhet utvikler sikkerhetsløsninger til Site 4016 utenfor Stavanger. Der etablerer Smedvig Eiendom en smart-klynge for bygg- og anleggsbransjen med nytenking, utvikling og kunnskapsutveksling i fokus.
Redaksjonen

Denne artikkelen ble først publisert i fagbladet Aktuell Sikkerhet 06-2019.
Tekst og foto: Even Rise, Aktuell Sikkerhet

– 100.000 utbygde kvadratmeter og nær 3.000 arbeidsplasser samlet i et smart-miljø på Åsen utenfor Stavanger sentrum. Det er Smedvig Eiendoms mål for det regionale kunnskapssenteret, hvor eiendomsutvikleren legger til rette for å samle bygg- og anleggssektoren. Ved utgangen av 2019 er allerede 14 bygg med cirka 70 leietakere inkludert i den såkalte klyngen. Områdeutvikling er en viktig del av Smedvigs strategi.

Prosjektet, som har fått navnet Site 4016, legger i korte trekk til rette for samhandling og innovasjon for den enkelte leietaker. I ett av byggene deltar GK Sikkerhet med et pilotprosjekt med sikkerhetsløsninger der blant annet mobiltelefonen brukes som adgangskort. Selskapet har store forventninger til at denne leveransen er starten på flere Site 4016-oppdrag, samt at referansen blir viktig i andre prosjekter som måtte komme i kjølvannet av dette.

Engasjementet i Site 4016 gjør med andre ord GK Sikkerhet til en viktig brikke i Smedvigs arbeid med å etterleve egen visjon om å være innovative – som i dette tilfellet realiseres gjennom integrasjon i en elektronisk tjenesteplattform for fellestjenester.

– Banebrytende
Det skreddersys løsninger for hver enkelt leietaker som knyttes sammen i tjenesteplattformen via toppsystemet Life@work. Hensikten er blant annet sambruk og optimal utnyttelse av fellesressurser gjennom ny teknologi. Dette skjer gjennom en app som i praksis blir brukerens «butler» til bestilling av møterom, leie av ekstra lokaler, kantinebetaling, parkering og blant annet renholdadministrasjon. Svein H. Dahle og Kenneth Furesund, henholdsvis administrerende direktør og leder for salg- og forretningsutvikling i GK Sikkerhet, understreker at det egentlig bare er fantasien som setter begrensninger.

Life@work utvikles av Veni AS, et Smedvig-eid teknologi- og innovasjonsselskap som de etablerte for litt over ett år siden. – Det Smedvig Eiendom gjør er banebrytende. Å få delta i et slikt prosjekt er en betydelig tillitserklæring. De er opptatt av hvilken verdi ny teknologi gir brukerne, som i dette tilfellet er leietakere og de som drifter hvert enkelt bygg i Site 4016.

Det sier Dahle og Furesund i GK Sikkerhet. De ble forelagt ønsker og behov som Veni hadde hentet inn fra brukere og driftere, og presenterte deretter en produkt- og løsningssammensetning som de mener vil tilfredsstille disse. – I overført betydning satte vi oss i brukernes stol, og arbeidet grundig og bredt med å finne fordeler og å eliminere ulemper – for til slutt å sitte igjen med løsninger som tilfredsstiller de innmeldte behov og ønsker. Venis tilbakemelding bekrefter at vi gjennom en helhetstankegang har evnet å finne løsninger som kan knyttes til flere ulike systemer. Vi liker deres tilnærming som innebærer å kartlegge behov og deretter finne løsningene for å skape et smartbygg, i motsetning til mange andre som lager smartbygg uten å ha spurt hvilke smarte løsninger det faktisk er behov for, sier de.

Integrerer Arx i Veni
Før GK Sikkerhet kom inn i Site 4016 var allerede Schneider Electric Norge inne med sine løsninger innen sikkerhet. Da Smedvig søkte ytterligere en leverandør, ble GK foretrukket blant flere inviterte tilbydere. – Mobiltelefonen er utgangspunktet for bruk av en rekke tjenester på Site 4016, deriblant adgangskontroll. Ingen bygg er like, brukernes behov er forskjellige og det finnes mange fabrikanter innen de ulike tjenestene. GK Sikkerhet har en løsning, og har sett et potensiale i dette som ingen andre så. Dette mener vi det er grunn til å gå videre med. Derfor er de tildelt pilotprosjekt i et av byggene, sier teknologidirektør Rune Augenstein i Smedvig Eiendom.

– I pilotprosjektet integrerer vi Assa Abloy-produktet Arx inn i Veni. Dette inkluderer også Assa Abloy mobile Accsess. Det legges vekt på gode brukeropplevelser, sier Kenneth Furesund. Både han og Svein H. Dahle mener bekvemmelighet, enkel distribusjon og det at mobiltelefonen alltid er med, er gode grunner for å bruke den som adgangskort. Det digitale «kortet» på mobiltelefonen er knyttet opp mot adgangsrettighetene som ligger i byggets sikkerhetssystem. I motsetning til mange andre løsninger som har adgangsrettigheter i appen.

GK Sikkerhet gleder seg over muligheten de har fått fra Smedvig Eiendom og Veni. Utfordringene har stått i kø og stoltheten over å bli assosiert med utviklingen av Site 4016 er stor. – Vi grep muligheten og bestemte oss for å tenke bredere og mer utradisjonelt enn vi er vant til. Veni sitter på enorm kunnskap og stiller oss hele tiden meget gode og reflekterte spørsmål. At vi som Assa Abloypartner klarer å utnytte dagens muligheter i Arx, og i tillegg utvikler morgendagens løsninger, gjør oss stolte, sier Svein H. Dahle og Kenneth Furesund.

– Hvorfor bygge smarte bygg, og hvilken verdi tilføres eiendomsprosjekt? Dette spørsmålet stilte Smedvig Eiendom da Site 4016 skulle utvikles. GK Sikkerhet er blant dem som jobber med løsninger som skal forenkle hverdagen til både eiere, leietakere og brukere.

En artikkel av Aktuell Sikkerhet og Even Rise, even@askmedia.no.

Les PDF utgaven

Custom sub menus