GK får mange henvendelser og spørsmål i forbindelse med koronasmitten. Her er svar på noen av de vanligste.

Spørsmål: Kan korona luftsmitte?
Svar: Ja, studier tyder på at korona kan luftsmitte, men er du så uheldig å være i samme rom som en smittet, vil god ventilasjon redusere risikoen for at smitten overføres til deg. Husk at de som mistenker at de kan være smittet skal isolere seg, men noen er jo smittet uten å ha symptomer.

Spørsmål: Har vi god nok ventilasjon på min arbeidsplass?
Svar: I Norge bruker vi normalt friskluft og ikke omluft. Et fungerende ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller dagens krav, gir også god ventilasjon i forhold til Korona-risiko selv om du ikke kan sikre deg helt. Sjekk gjerne at ventilasjonsanlegget fungerer og at driftstiden er tilstrekkelig. Har du omluftsfunksjon, bør denne kobles ut.

Spørsmål: Er det risiko for tilbakeføring av virussmitte fra roterende gjenvinner?
Svar: GK får flere spørsmål om virussmitte, roterende gjenvinner og ventilasjon. Vi har ikke funnet tilbakeføring av virus via roterende gjenvinner beskrevet i vitenskapelig litteratur. Dette har med andre ord ikke vært et tema, sannsynligvis fordi det ikke er påvist, eller vurdert som en sannsynlig smittevei. Risikoen for luftbåren smitte skjer i lokaler hvor det er en smittebærer som sprer virus på virusbærende aerosoler. Her vil vi nevne at god ventilasjon, med høyt luftskifte, reduserer risikoen for luftbåren virussmitte i et lokale. Det er liten risiko for at virusbærende aerosoler blir med inn i avtrekket og gjennom avtrekkskanalnettet uten å feste seg på kanalflatene. Videre er det liten risiko for at virusbærende aerosoler luftbårne passerer avtrekksfilteret i ventilasjonsaggregatet. Om det skjer, så er det liten risiko for overføring på grunn av liten lekkasje. Virus er avhengig av vertsceller for å overleve, altså må det sitte på kroppsvæske, aerosoler, blod etc. Levetiden er derfor som regel kort utenfor et levende menneske.

Spørsmål: Er det risiko for virussmitte ved filterskift?
Svar: Vi bruker følgende rutine for filterskift for å unngå smitterisiko ved filterskift: Ved filterskift skal engangskjeledress, munnbind/støvmaske (minimum P2) og engangshansker benyttes. Det brukte filteret trekkes inn i medfølgende avfallssekk (leveres med nye Camfil-filtre) som forsegles før transport til deponi/forbrenning. Egne forseglbare avfallssekker må tas med hvis de ikke følger med de nye filterne. Engangskjeledress, munnbind/støvmaske og engangshansker kastes i avfallspose som forsegles etter filterskiftet.

Spørsmål: Hjelper det å skifte filtre for å redusere korona-risiko?
Svar: Nei, det er ikke risiko for at korona-virus kommer inn med inntaksluften.

Spørsmål: Kan vi bruke omluft-funksjon i disse «Korona-tider»?
Svar: GK anbefaler ikke bruk av omluftsfunksjon i bygninger hvor det er flere personer tilstede. Anlegg som normalt bruker en omluftsandel, som svømme-, bade og velværeanlegg, bør hvis mulig driftes som 100 % friskluftsanlegg inntil vi vet mer om Korona-smitterisiko?

15. desember 2021

Nok en gang forsøker vi å bremse koronaviruset med inngripende tiltak som munnbind, meter’n og delvis stengte bygninger. Med omikron som snart dominerende korona-variant er det høyst usikkert om de klassiske tiltakene er tilstrekkelige til å flate ut smittespredningen. Det er risiko for at manglende bredde i tiltakene gjør at smittespredningen kommer ut av kontroll. Nå må vi ta lærdom og gjøre det vi kan for å møte neste koronabølge bedre forberedt.

20. mai 2021

Luftsmitte bidrar mer enn tidligere antatt til spredning av koronaviruset. Ved å ta noen enkle grep, kan vi redusere faren for luftsmitte.

18. mars 2020

Ni timer gikk det fra planleggingen begynte til alt var klart. GK har gjort om to sengeposter på LHL-sykehuset på Jessheim til koronaisolat; først og fremst med å endre på luftmengder.

Som et klimaforbilde strekker vi oss etter å ta langsiktige miljøvalg foran kortsiktig gevinst og gå i front mot en mer bærekraftig fremtid.

GK opererer i en næring hvor det er høy risiko for ulykker, og vi legger derfor stor vekt på å fremme en kultur som skaper et sikkert og helsefremmende arbeidsmiljø for alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere.

God luftutskifting er viktig for å redusere smitte

- Sørg for at du har et ventilasjonsanlegg i god stand. Prioriter service og vedlikehold, sier Mads Mysen fagdirektør i GK. Tørr inneluft øker smitterisikoen - flere luftutskiftinger reduserer den.

Mads Myse, Fagdirektør i GK Inneklima