GK Gruppen 1. kvartal 2023: God start på året

12. mai 2023
Fortsatt høyt aktivitetsnivå gav vekst i omsetningen og økt resultatmargin for GK i første kvartal. Solid ordreinngang gir en rekordhøy ordrereserve i et skandinavisk marked som fortsatt er preget av usikkerhet. En god balanse mellom entreprise- og servicevirksomheten bidrar til robusthet og fleksibilitet.

Økt interesse for energieffektivisering og bærekraftig rehabilitering av bygg understøtter GKs strategiske retning.

GKs omsetning i første kvartal økte med 17 prosent til 1 700 millioner kroner, sammenliknet med 1 452 millioner kroner etter samme periode i fjor. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble 26 millioner kroner, mot 5 millioner kroner i 2022. Resultat før skatt (EBT) ble for første kvartal 9 millioner kroner, en økning på 19 millioner kroner sammenliknet med samme periode i 2022.

— Jeg er svært fornøyd med at GK har fått en bra start på året. Omsetningen øker i alle tre land og ordreinngangen har vært god. Gradvis øker også lønnsomheten og vi ser at vårt strategiske fokus på utvikling og forbedring av kjernevirksomheten innen service og entreprise gir resultater. Jeg blir utrolig stolt når jeg ser hvordan våre medarbeidere hver dag leverer tjenester av høy kvalitet som bidrar til smarte og bærekraftige bygg med godt inneklima, sier konsernsjef Kim Robert Lisø.

Solid ordreinngang

Totalt hadde GK en samlet ordrereserve per 31. mars på 3 655 millioner kroner, opp nesten 14 prosent fra årsskiftet.

— Når markedet nå er preget av mer usikkerhet opplever vi at GK kommer styrket ut med vår strategi om å ha en god balanse mellom tjenester til nybygg og til rehabilitering. Vi styrker derfor også satsingen på GK Cloud, vår skybaserte plattform for effektiv og bærekraftig eiendomsdrift, der vi sammen med teknologipartnere skaper smarte løsninger for kundene, sier Lisø.

GK i Norge: Høy aktivitet

Omsetningen i GK Norge var 16 prosent høyere i første kvartal, sammenliknet med 2022 og resultat før skatt (EBT) er nær doblet, sammenliknet med samme periode i fjor.

— Aktiviteten har vært høy, både når det gjelder entreprise og service. Til tross for at vi ser signaler til brems i markedet, har ordreinngang i kvartalet vært god og samlet ordrereserve var for GK Norge per 31. mars på nesten 3 milliarder kroner. Ordrereserven er betydelig styrket sammenliknet med 1. kvartal i 2022, sier Rune Hardersen, adm.dir. i GK Norge.

Energieffektivisering og lokal energiproduksjon via solceller er høyt på agendaen og GK er godt strategisk posisjonert for å levere på både energioptimalisering i bygg og solkraft.

— Bygg kan spille en enda viktigere rolle i energisystemet vårt og vi arbeider aktivt for å bidra til at våre kunder tar langsiktige og bærekraftige valg når det gjelder tekniske installasjoner, for eksempel gjennom smart digital driftsstøtte. Vi tilbyr også stadig flere konsepter og tjenester som har innovative og tjenestebaserte avtaleformer. Et eksempel er en effektavtale om oppfølging og optimalisering av tekniske anlegg som er inngått med Selvaag Eiendom, sier Hardersen.

Målrettet sikkerhetsarbeide

GK hadde totalt sett i første kvartal totalt 23 ulykker/skader som medførte fravær. Det var ingen alvorlige ulykker og antall fraværsdager gikk noe ned i kvartalet, men alle skader er en for mye og det arbeides aktivt og målrettet med sikkerhet i alle deler av organisasjonen. Blant annet er det et uttalt mål om å øke rapporter om uønskede hendelser (RUH), både for å øke bevisstheten blant ansatte om viktigheten av å rapportere hendelser og for å lære og bidra til utvikling av en sterkere sikkerhetskultur.

- Vårt mantra er å jobbe sikkert, eller ikke i det hele tatt. Som del av en næring med alt for høy skadestatistikk, er det viktig at vi jobber målrettet med å skape en god sikkerhetskultur og at alle som representerer Team GK er gode forbilder både for egne kollegaer og for andre vi samarbeider med på prosjekter og oppdrag, sier Lisø.

For mer informasjon og detaljer, se GK Gruppen – 1. kvartal 2023