Synspunkt | Verken fugl eller pisk!

26. oktober 2022
Regjeringen velger igjen å kaste bort en gyllen mulighet til å skape et mer energieffektivt samfunn. Den varslede satsingen på energieffektivisering i statsbudsjettet var skuffende lesning - og inneholder verken pisk eller gulrøtter.

Inlegg av Kim Robert Lisø, konsernsjef og Guro Steine, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft GK Gruppen. Innlegget ble først publisert på tu.no den 21. oktober 2022.

Energieffektivisering er et av de viktigste og raskeste tiltakene vi kan iverksette for å begrense virkningene av klimaendringene, og i tillegg kan det løse strømkrisen i Europa. Løsningene finnes, men implementering krever at politikerne har mot til å tenke langsiktig - og ikke bare prioriterer kortsiktig støtte til økte strømkostnader.

Vi har stor forståelse for at de økte energiprisene er krevende for mange bedrifter, oss selv inkludert. Men, i motsetning til covid-pandemien, som krevde resolutte og kraftfulle støttetiltak, er dessverre ikke energikrisen forbigående. Vi står overfor en ny energivirkelighet. Energiprisene vil fremover stabilisere seg på et høyere nivå enn vi er vant til i Norge, samtidig som energibehovet vårt bare øker.

I stedet for å motivere næringslivet til grønn omstilling og lav energibruk, har politikerne malt seg inn i et hjørne med stadig høyere – og kanskje urealistiske -  forventninger hos bedriftene til at staten skal gi direkte økonomisk støtte for alle kostnader som øker.

Den bittelille gulroten med støtte til energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygg som regjeringen foreslår, monner ikke. Regjeringen velger i tillegg å prioritere tiltak for husholdninger og boliger, til tross for at NVE har anslått at potensialet for lønnsomme energieffektiviseringstiltak i næringsbygg er betydelig og vi kan spare så mye som 9 TWh.

Det er nå viktigere enn noensinne å motivere til smartere energibruk. Vi er langt unna myndighetens mål om å spare 10 TWh i norske bygg innen 2030 med de virkemidlene som er foreslått. (Et mål som for øvrig ble satt i 2016 med utgangspunkt i forbruket i 2015 som var 79 TWh, siden den gang har energibruken i bygg økt til 83 TWh...). Energisparing må høyere opp på den politiske agendaen og det må gis rammevilkår og insentiver til tiltak som monner. Gi heller støtte til de som greier å kutte energiforbruket sitt.

Kloke bedrifter vil greie å regne hjem investeringer i energieffektiviseringstiltak og etablere seg på et permanent lavere energiforbruk. Samtidig blir de også langt bedre rustet til å takle neste energikrise.

Vi setter vår lit til at Stortinget er mer fremtidsrettet og setter kortsiktig politisk gevinst til side og bruker alle muligheter vi har til å skape varige klimatiltak gjennom målrettede tiltak for energieffektivisering i næringsbygg.

Se også:

Inngangsparti i et næringsbygg
Energieffektivisering
Les mer