Nye ledere i GK Norge

22. mars 2022
Børge Løberg (55) er ny HMS-sjef og Arne Petter Kjøraas (50) er ny regionsdirektør for Region Midt Service. Begge startet 1. mars.

Børge Løberg kommer fra stilling som kvalitetssjef for NRC Norge, divisjon anlegg. Han er utdannet maskiningeniør fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har fagbrev i elektrokjemi. Løberg har solid erfaring med å lede HMS- og kvalitetsarbeid i NRC og flere divisjoner i NCC Norge.

– Vår visjon er at alle medarbeidere, gjennom profesjonelle og ansvarlige holdninger og valg, bidrar til null skader og ulykker. Å få alle trygt hjem fra jobb hver dag er vår viktigste jobb. Jeg er derfor veldig glad for å få Børge Løberg med på laget for å lede arbeidet med å nå GKs ambisiøse HMS-mål., sier direktør for HR og HMS Bård Scheie.

– Min motivasjon for å starte i GK var de tydelige målene GK har innen bærekraft og visjonen om å være et klimaforbilde. Med mange års erfaring innen HMS- og KS-arbeider i bygge- og anleggsnæringen gleder jeg meg til å bidra til å nå målene, sier Børge Løberg.

Ny regionsdirektør Region Midt Service

Arne Petter Kjøraas kommer fra stilling som Backoffice Manager hos Toyota Material Handling og har tidligere arbeidet som regionssjef i Malthus (nå Algeco) og i Siemens. Han er utdannet elektriker og har i tillegg teknisk fagskole og prosjektleder-utdanning.

– Jeg er veldig fornøyd med å få Arne Petter med på laget for å styrke GKs posisjon som tverrfaglig servicepartner i Region Midt. Arne er en strategisk leder, med stort fokus på tverrfaglig samarbeid og effektive prosesser. Han har lang og variert bakgrunn innenfor servicefeltet som regionen og divisjonen vil ha stor nytte av, sier divisjonsdirektør Stian Orvedal.  

– Jeg har hatt gleden av å samarbeide med GK på små og større prosjekter i Siemens og Malthus og kjenner GK som en profesjonell og dyktig samarbeidspartner. GKs satsing på bærekraft og visjon om å være et klimaforbilde er veldig spennende. Jeg er veldig glad for å få muligheten til å få være med å styrke GKs posisjon og å få samarbeide med alle de dyktige medarbeiderne i GK, sier Arne Petter Kjøraas.