GK på Arendalsuka 2022

28. juni 2022
GK er med i Bygg Arena Arendal som er et fellesskap med over 40 ledende virksomheter og foreninger i norsk bygge-, anleggs- og eiendomsnæring. Under Arendalsuka 2022 jobbet GK sammen med Bygg Arena Arendal om å skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskaping.

Arendalsuka er en demokratisk møteplass hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen er Norges største fastlandsnæring. Næringen sysselsetter 1 av 5, har over 90 000 bedrifter og bidrar med over 66 milliarder i verdiskaping i året. 

GK er med i Bygg Arena Arendal for å sette fokus på viktige problemstillinger, utfordringer og ikke minst muligheter vi har for å skape en fremtidsrettet, inkluderende og løsningsorientert næring som bidrar til det grønne skiftet og et bærekraftig samfunn for generasjoner.

Fikk du ikke med deg arrangementene? Se opptak her!

GK deltok i utviklingen av fire av arrangementene under Bygg Arena Arendal:

Norge trenger rimelig og kortreist solkraft – hvilke endringer trengs i dagens kraftsystem?

Energisystemet må endres. Målet er et lavutslippssamfunn som ivaretar økologisk fotavtrykk og unngår store, nye naturinngrep. Det krever overgang til mer klimavennlig energi.

Representanter for byggeiere, solkraftindustrien, kraftindustrien og myndigheter diskuterer hvordan kraftsystemet og markedet må endres for å ta imot store mengder solkraft.

Se opptak her!

Arrangementet ble avholdt tirsdag 16. august.

Se hele arrangementbeskrivelsen på arendalsuka.no.

Energieffektivisering i bygg frigir kraft – hvorfor utløses ikke potensialet?

Et stort behov for mer kraft reiser politisk debatt med mange interessemotsetninger og konflikter om politiske mål.

Ifølge beregninger fra NVE kan energieffektivisering i bygg gi oss så mye som 49 TWh samfunnsøkonomisk lønnsom kraft, som også er 100 % konfliktfri. Hva må til for å utløse potensialet som ligger i energieffektivisering i eksisterende bygg? Hvilke virkemidler trenger vi?

Se opptak her!

Arrangementet ble avholdt tirsdag 16. august.

Se hele arrangementbeskrivelsen på arendalsuka.no.

Mangel på fagarbeidere er en trussel for utviklingen av Norge

Bygg- og anleggsbransjen har et enormt behov for kvalifiserte fagarbeidere. For å sikre velferds- og samfunnsutviklingen trenger vi 8500 nye fagarbeidere hvert eneste år.

Det er bred politisk enighet om et behov for at flere ungdommer bør velge yrkesfaglig utdanning, men i dag er ikke utdanningsinstitusjonene i nærheten av å dekke behovet.  

Så hvordan løser vi dette? Bør det bli obligatorisk å ta et fagbrev på videregående skole, slik at våre ungdommer ikke lukker døren for en praktisk karriere?

Se opptak her!

Arrangementet ble avholdt onsdag 17. august.

Se hele arrangementbeskrivelsen på arendalsuka.no.

Hvordan påvirker teknologi fremtidens rekrutteringsbehov?

I årene som ligger foran oss er det ventet at endringstakten fortsetter med uforminsket styrke. Hvordan ser morgendagens arbeidsplasser ut når robotteknologi og automatisering treffer oss for alvor? Hvilken kompetanse vil byggenæringen behøve?

Vi ser på eksempler fra næringen og forskning på digitaliseringen i byggenæringen. Det blir også en panelsamtale mellom sentrale politikere og bransjen om utfordringene.

Se opptak her!

Arrangementet ble avholdt onsdag 17. august.

Se hele arrangementbeskrivelsen på arendalsuka.no.

Følg Bygg Arena Arendal på Facebook og Linkedin for å få med deg fremtidige oppdateringer!

Hvorfor er GK med på Arendalsuka?

Hør hva konsernsjef Kim Robert Lisø sier om hvorfor GK er med på Arendalsuka og Bygg Arena Arendal:

Kim Robert Lisø, konsernsjef i GK Gruppen

BAE-næringen i tall

  • 1 av 5

    sysselsatte

  • 90 000

    bedrifter

  • 66 mrd.

    verdiskaping i året