Hva betyr vann for deg?

22. mars 2021
VANN er verdens viktigste ressurs, alle må ha tilgang til rent og trygt vann, både i Norge og resten av verden. I dag er det verdens vanndag! Vi støtter Røde Kors og deres prosjekt "Vann for Livet".

GK har, gjennom et langt samarbeid med Norges Røde Kors, blant annet bidratt til å utbedre vann- og sanitærforhold i flyktningleirer. Gjennom prosjektet "Vann for Livet" bidrar GK med betydelige økonomiske midler slik at Røde Kors kan utbedre tilgangen på rent vann for flyktningene og legge til rette for at befolkningen skal kunne opprettholde god hygiene, og dermed redusere utbrudd av smittsomme sykdommer.

Med over 1,5 millioner syriske flyktninger i Libanon, er det svært krevende å legge til rette for gode sanitærforhold. På toppen av dette kommer også Covid 19-epidemien som igjen setter enda tøffere krav til hygiene og tilgang på rent vann. Rapporter fra FN forteller om etableringer av egne karantenesentre for å bremse smitten blant flyktningene.

Prosjektet til Røde Kors er å skaffe mennesker tilgang til rent vann. Dette gjøres gjennom å sikre vannkilder, installasjon av vannpumper, bygge latriner og drive opplæring av hygiene.

Dette arbeidet bidrar til å:

  • Gi folk bedre helse
  • Forhindre spredning av sykdommer
  • Styrke matvaresikkerheten
  • Gi barna mulighet til å gå på skole

Dette arbeidet gir tilgang til rent vann og vi i GK er stolte av å kunne bidra til at mennesker rundt om i verden skal få tilgang til rent vann – for dette er faktisk ingen selvfølge.

Rent og trygt vann til alle!