Tidlig samarbeid ga konkurransedyktig løsning

7. mai 2020
Ved Eeks Gård i Skien har tett tverrfaglig samarbeid i GK gitt gode resultater og fornøyde kunder.

- I utgangspunktet var dette en helt ordinær totalentrepriseforespørsel, men vi valgte her å danne en gruppering i tilbudsfasen for å levere en alternativ løsning som vi mente ville være konkurransedyktig på pris og som kunne spare både leietaker og byggherre for fremtidige kostnader, forteller avdelingsleder for rør i Grenland, Nicolai Thomas Hodne.

Rehabiliteringen av den snart 130 år gamle Eeks Gård i Skien ble ferdigstilt i januar, og bygget er nå en av byens mest moderne bygg som tilfredsstiller kravene i TEK17. GKs rolle i prosjektet har vært leverandør av sanitær-, varme-, ventilasjons- og slukkeinstallasjoner.   

- Oppvarmings og ventilasjonssystemet er basert på Lindinvent-systemet som øker fleksibiliteten i bygget, er energieffektivt og samtidig et kostnadsreduserende investeringstiltak da behovet for infrastruktur for energisystem reduseres betraktelig, forklarer Hodne.

Grunnlaget for suksessen har vært sterk kompetanse og trygge og kjente rammer for leveransen.

- I dette prosjektet hadde vi med oss Fjorden Elektro fra Sandefjord allerede fra tilbudsfasen da flere av deres ansatte kjenner til Lindinvent-systemet fra tidligere. Dette er også en bedrift vi vet at vi samarbeider godt med også i gjennomføringsfasen, forteller Hodne.

Kunnskap om kundens fokus på bærekraftige løsninger, ble en god innfallsvinkel i prosjektet.

- En av grunnene til at vi satte oss sammen og utarbeidet denne løsningen mot Seltor AS som allerede var totalentreprenør, var at vi kjenner til byggherren R8 Property og vi vet de ønsker å være en foregangsbedrift innen miljø og bærekraft. Tilbakemeldingene så langt er veldig gode, både fra Seltor, R8 og NAV.