GK Sikkerhet satser videre på egne ben

12. oktober 2020
GK Norge og GK Sikkerhet har blitt enige om å skille lag. Ledelsen i GK Sikkerhet tar fra 1. januar 2021 over eierskapet i selskapet og vil videreføre driften som selvstendig sikkerhetsleverandør.

Både GK Sikkerhet og GK Norge er glade for at man har funnet en felles løsning som ivaretar ansatte og legger til rette for fremtidig vekst og lønnsomhet for begge parter.

- GK er inne i en ny strategiperiode med ny ledelse, og har nå fokus på bærekraft, digitalisering og lønnsomhet foran vekst i alle deler av kjernevirksomheten. Vi skal være en totalteknisk entreprenør og servicepartner, og GK har i Norge gjort nødvendige tilpasninger i elektro- og rørselskapene for å sikre lønnsom prosjektgjennomføring. I dette bildet må vi også erkjenne at vi ikke var godt nok rigget for satsningen innen sikkerhet.  Vi har derfor blitt enige om at det er bedre at Svein og hans team får videreutvikle GK Sikkerhet på egne ben. Vi kommer fortsatt til å ha utstrakt og tett samarbeid om både eksisterende og nye kunder, sier Rune Hardersen, adm. dir. i GK Norge.

Rune Hardersen_Direktør GK Norge_Ute.jpg
Rune Hardersen, administrerende direktør, GK i Norge

- Vi er fornøyd med avtalen som vi har inngått med ledelsen i GK Norge om å skille lag. Vi vil fortsette å jobbe knallhardt for å foredle det unike fundamentet vi har i form av kompetanse og løsninger, samt videreutvikle GK Sikkerhet som et rendyrket sikkerhetsselskap. Våre ambisjoner om å levere innovative og fremtidsrettede løsninger for sikring av mennesker og eiendom i alle typer yrkes- og formålsbygg over hele landet står definitivt fortsatt ved lag, sier adm. dir. i GK Sikkerhet, Svein H. Dahle.

- Vi ser frem til å følge Svein og hans dyktige team videre, både som en solid samarbeidspartner til GK og som et ledende selskap innen sitt felt, sier Hardersen.