GK med på 5 av 5 rammekontrakter fra Statsbygg

25. mars 2020
GK Inneklima er rangert som nummer én i 4 av de 5 tildelte rammekontraktene for å oppgradere byggautomasjonen ved 200 av Statsbyggs eiendommer.

Rammeavtalene skal ruste Statsbyggs eiendommer for en fremtidig samling i et felles toppsystem for byggautomasjon, og kan få en totalverdi på 485 millioner kroner over fire år.

Arbeidet er delt opp i fem geografisk inndelte rammeavtaler; Oslo og Østlandet, Sør-Norge, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. GK er rangert som nummer én i alle regioner med unntak av Nord-Norge hvor man er rangert som nummer to. Det betyr at GK kommer til å levere i alle fem avtaler.

- Vi er svært stolte over den tilliten Statsbygg viser oss, og vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven. Vi opplever at Statsbygg er en kvalitetsbevisst kunde med svært god bestillerkompetanse, så dette kommer til å bli svært spennende og utfordrende, sier divisjonsdirektør for byggautomasjon i GK, Per Arve Ekle.

I løpet av 2020 skal Statsbygg anskaffe avtaler for automatikk og nytt toppsystem, og i løpet av de neste fire årene integrere inntil 200 eiendommer i dette nye toppsystemet.

Statsbygg beskriver prosjektet som en viktig brikke i modernisering og effektivisering av statens eiendomsdrift og digitale tvilling-konsept.

- Et godt og langvarig samarbeid med noen aktører vil gi oss muligheten til å forbedre og utvikle våre løsninger over tid i tettere samarbeid med leverandørene. Nøkkelen til suksess er å ha en åpen og konstruktiv dialog rundt hva som fungerer, og hva som kan forbedres, forteller senioringeniør Jack Engen Nygård i Statsbygg i en pressemelding.

Statsbygg har fra tidligere sikret seg en opsjon på GK Cloud-løsningen som GK utvikler for Bergen kommune gjennom «1000 bygg – 10 000 muligheter».