GK leverer til spektakulær holdeplass i Bergen

8. juni 2020
Bybanen Utbygging har tildelt GK oppdraget med tekniske installasjoner for den underjordiske holdeplassen mellom Haukeland og Haraldsplass sykehus i Bergen.

Kontrakten er verdt 73 millioner kroner og omfatter ventilasjon, elektro, rør og automasjonsleveranser.

– Vi gleder oss til å jobbe med Bybanen Utbygging i dette krevende oppdraget, og til å bidra til en bærekraftig, grønn infrastruktur i Bergen. Haukeland Holdeplass er et prosjekt som passer meget godt inn i GKs posisjon som et klimaforbilde og som en bransjeleder på bærekraft, sier Geir Bruun, distriktssjef i GK i Bergen.

Haukeland holdeplass skal gjøre kollektivreisen attraktiv for 7.000 reisende som vil benytte den daglig. Prosjektet omfatter bygging av et stasjonsområde 30 meter under bakken med underjordiske transportveger som knytter holdeplassen til de to sykehusene i området.

I publikumsarealene vektlegges estetikk, effektiv publikumstransport, god belysning og akustiske tiltak som absorberer støy. Holdeplassen vil holde en konstant temperatur på 8 grader hele året.

Innemiljø i en slik installasjon er svært viktig, og det er flere tiltak for å sørge for at dette blir best mulig både med ventilasjon og materialvalg i alle deler av konstruksjonen. Holdeplassen får også et kraftig røykavtrekk og evakueringssoner ved en eventuell brann.

Det er utrolig spennende at vi i GK får bidra med nesten alle våre forskjellige fag. Vår lange erfaring med tverrfaglige leveranser kommer til å være et svært godt utgangspunkt for å lykkes, forklarer Bruun.

Bybanen har satt seg ambisiøse mål for bærekraft og det er et stort fokus på å redusere prosjektets fotavtrykk.

– Vi vil være en aktiv bidragsyter til at Bybanen når sin målsetting om en grønnere bybaneutbygging, blant annet gjennom optimalisering av installasjon og drift av tekniske systemer, avslutter Bruun.

Beregnet byggetid er to år og holdeplassen skal stå ferdig sommeren 2022.