GK har levert gigantisk ladeanlegg på Tveita

22. januar 2020
Over 500 beboere får nå mulighet til å lade elbil hjemme i garasjen ved Tveita borettslag, som har etablert et av landets aller største ladeanlegg for elbil.

Med 819 andeler og opp mot 2500 beboere i de tre sekstitallsblokkene, er borettslaget et av de største i Norge. Garasjeanlegget har plass til drøyt 500 biler, og tidligere hadde om lag 30 av dem egen kurs for elbillading. – Flere og flere meldte seg, men transformatorstasjonene våre taklet ikke mer utbygging, forteller daglig leder Ole Morten Øversjøen.

Millionstøtte fra kommunen

Derfor kom forslaget om å etablere en felles, fremtidsrettet infrastruktur for lading i garasjene og på uteplasser. Det ville kreve investeringer på ca. 6 millioner kr, alt inkludert.

– Noe av grunnen til at det gikk gjennom på generalforsamlingen, var at vi får en million kr i støtte fra Oslo kommune, sier Øversjøen. Dette er maksimalt beløp i kommunens tilskudd for borettslag og sameier som etablerer infrastruktur til elbillading. Når borettslag får plikt til å montere ladeplasser (se faktaboks), tror ikke Øversjøen støtteordningen fortsette.

70 ladebokser i bruk hittil

Til nå er det installert om lag 70 ladebokser i anlegget, men det er klargjort for ca. 320 av 504 parkeringsplasser. I tillegg er det etablert 16 ladestasjoner med en kapasitet på 22 kW hver på parkeringsplassene ute for beboere som kun har parkering ute.

– Kablene i garasjeanlegget ligger der og kan takle økning fra 70 til 320 ladebokser. Kommer vi over 320 ladebokser, er det bare å kappe flatkabelen på et strekk og etablere ny tilførsel, forklarer Øversjøen.

Laststyring av hver ladestasjon

Den nye infrastrukturen er basert på 400 V, og det er derfor etablert nye hovedtavler.
– 400 V er mer rettet mot elbil enn 230 V, poengterer Øversjøen. Anlegget er et smartanlegg med laststyring av hver eneste ladestasjon. Hver stasjon får mulighet for å lade med opp til 11 kW effekt, forutsatt at det er tilgjengelig effekt.
– Blir anlegget utnyttet fullt ut på et gitt tidspunkt, får alle stasjonene tilgang på omtrent 2,9 kW, opplyser Øversjøen.

1600 m flatkabel

Infrastrukturen – strøm og føringsveier – er levert av elektrovirksomheten i GK. Vi jobber mye med ladeanlegg for elbil, og prosjektet på Tveita er det hittil største.
– At anlegget er såpass stort er i utgangspunktet ikke komplisert. Alt skaleres bare opp med større mengder av alt. Vi har for eksempel installert ca. 1600 meter flatkabel i garasjene, og boret omtrent 9000 hull for fester til flatkablene, forteller prosjektleder Magnus Kaborg-Husbyn.

Mye planlegging

Det mest spesielle med prosjektet var å bytte tre transformatorer i Hafslunds nett.
– Da måtte strømmen tas noen timer for blokkene, og det krever god kontroll på logistikken, fortsetter Kaborg-Husbyn. I tillegg har GK levert tre nye hovedtavler og sju nye underfordelinger. Noe av den eksisterende installasjonen har også blitt flyttet over på nytt anlegg, og det var krevende å ha minst mulig nedetid på dette.
– Det har vært mye planlegging for å legge opp aktivitetene og ulike faggrupper i riktig rekkefølge, sier Kaborg-Husbyn. GK leverer ofte ladestasjoner også, men på Tveita har Grønn Kontakt gjort det.

flatkabel_bru.jpg__1350x1350_q85_subsampling-2.jpg
GK har boret om lag 9000 hull for å legge 1600 meter flatkabel i garasjeanlegget.

Anbefaler å bruke konsulent

Selve løsningen var prosjektert i forkant.
– Vi brukte en konsulent til dette, og hadde et veldig greit anbudsdokument å gå ut med. Jeg tror det er lurt, for ellers er det ikke sikkert du får prising på samme grunnlag. Sånn sett kan du bli litt lurt, mener Øversjøen. Det har vært en del tillegg i prosjektet, men de er valgt av borettslaget selv.