Arne Dahl blir administrerende direktør i GK Elektro

27. november 2020
Arne Dahl har vært konstituert som administrerende direktør i GK Elektro siden november 2019. Fra 1. januar 2021 blir rollen permanent og fra samme tidspunkt trer Arne ut av rollen som regionsdirektør for region Oslo i GK Inneklima.

Arne har jobbet i GK siden 1987, da han startet som prosjektleder. Han har innehatt en rekke ulike roller i konsernet, de siste årene som regionsdirektør for GK Inneklima i Oslo. I perioden mai til oktober 2019 fungerte Dahl også som adm. dir. i GK Rør.

-  Jeg er svært glad for at Arne fortsetter som leder for elektrovirksomheten i GK. Under Arnes ledelse har vi sett en svært positiv trend og det er mange gode og spennende prosjekter underveis, sier adm. dir. i GK Norge, Rune Hardersen.

- Dahl er en trygg og god leder med solid prosjektkompetanse. Sammen med den øvrige ledergruppa i GK Elektro og motiverte og dyktige medarbeidere er jeg trygg på at den positive utviklingen i elektrovirksomheten vil fortsette. Jeg er også veldig fornøyd med å ha Arne med på laget i den videre utviklingen av GK i Norge – hans bakgrunn og kjennskap til de ulike deler av den samlede virksomheten blir viktig i veien videre mot «Ett GK», påpeker Hardersen.

GK Inneklima er godt i gang med arbeidet med å finne ny leder for Region Oslo.

Linda Lyngstad blir økonomisjef i GK Elektro
For å styrke lederskapet i GK Elektro ytterligere, blir Linda Lyngstad fra 1. desember 2020 økonomisjef i GK Elektro. Linda har fram til nå innehatt rollene som regnskapssjef og controller i selskapet siden hun ble ansatt i GK i 2015.

- Linda har siden november 2019 utført flere av oppgavene som tilfaller økonomisjef, og er nå klar for å bekle rollen 100 prosent. Jeg er veldig fornøyd med at Linda vil aksle trøya som økonomisjef i GK Elektro, sier Arne Dahl.