Marikollen - landets største CO2-energisentral

29. mars 2019
Ambisiøs energisentral gir store klimagevinster på Marikollen.

Nylig ble Rælingen kommune tildelt prisen for "Årets varmepumpekommune" i 2019.

Anlegget skal erstatte et oljefyringsanlegg, gasskjel og elkjeler ved Marikollen ungdomsskole og flerbrukshall, kunstgressanlegget ved Marikollen idrettspark og to fremtidige nybygg. Energisentralen vil dekke 100 % av varmebehovet uten hjelp av spisslast. Selve varmeproduksjonen finner sted i et utvidet teknisk rom i skolens kjeller.

Prosjektleder Jens Harald Iversen viser stolt frem den nye energisentralen ved Marikollen.

– Her har vi levert sannsynligvis Norges største energisentral med to stykk CO2-varmepumper.på totalt 1,25 megawatt, 640 kW hver. De har to ganger 122 kg fyllingsmengde CO2 og leverer varme til kunstgressbane, basseng, hele skolen og idrettshall med oppvarming av varmt forbruksvann, samt to fremtidige nybygg, forteller prosjektleder Jens Harald Iversen i GK Inneklima.

Resultatet er et svært energieffektivt anlegg som GK selv har en interesse i at skal fungere optimalt.

– Vi har garantert en COP på minimum 4,18 og 100 % energidekning. Det vil si at el-elementer på beredere kan ikke slå inn og el-kjelen kan ikke benyttes. Dersom det skjer må GK ta regningen. Denne avtalen varer i ti år, forteller Iversen.

I byggeperioden måtte GK ta hensyn til at skolen var i full drift samtidig som anlegget ble installert.

– Prosjektet i seg selv er ikke veldig annerledes enn en vanlig energisentral, men siden det er en skole i drift har vi hatt mye fokus på støy. Alt er lydisolert. Gulvet er isolert for å unngå vibrasjon og taket er isolert, og ingen av rørene i dette rommet som henger i tak. Alle rør er stemplet opp fra gulv, forklarer Iversen, og roser montørene som har gjennomført installasjonen:

– Vi har hatt veldig dårlig tid, men kvaliteten på arbeidet er helt prima. Det er ikke blitt spart på noe her, samtidig som gutta har gjort en veldig god jobb.

Det er mange gode grunner til at man i dette prosjektet har valgt å gå for en CO2-løsning. I motsetning til andre varmepumperhvor COP minker ved økende temperatur i anlegget, trenger CO2-varmepumpene et høyt temperaturområde å jobbe mot for å gi god COP. Dette er ideelt ved Marikollen hvor det er oppvarming av kunstgressbaner samt tappevann. Selvsagt i tillegg til at CO2 ikke er giftig eller brennbart som verken bidrar til nedbrytning av stratosfærisk Ozon eller til global oppvarming.

Brukersted

Størrelse

Årlig varmebehov kWh/år

Marikollen ungdomsskole

6200 m2

1.000.000

Marikollhallen

1850 m2

430.000

11er+7er kunstgressbaner m/undervarme

11er + 7er bane     

700.000

Fremtidig nybygg Aa nord/øst for skolebygget

 

380.000

Fremtidig nybygg Ab nord/øst for idrettshall 

 

450.000

Gatevarme torg mellom nybygg

 

100.000