GK leverer nytt toppsystem til UiB

22. mars 2019
Toppsystemet skal styre driften i 100 bygg og bidra til at UiB oppnår sine energiambisjoner.

Universitetet i Bergen har vedtatt å redusere sin energibruk i bygg med 20 % innen 2020 og 30 % innen 2030. Et viktig virkemiddel for å oppnå disse målene, er et felles toppsystem for sentral driftskontroll (SD-anlegg), levert av GK. Toppsystemet skal håndtere 380 000 m2 fordelt på 100 bygg.

– Dette er et meget spennende prosjekt for GK som stiller høye krav til vår kompetanse og gjennomføringsevne. Vi har siden kontraktsinngåelsen i 2014 utviklet et veldig tett og godt samarbeid med UiBs organisasjon, sier markedssjef John Hegdal i GK Inneklima.

Web-basert

Leveransen skal ivareta mer enn bare ren energieffektivisering.

– En viktig målsetning med prosjektet, i tillegg til redusert energiforbruk, er å sikre godt og riktig inneklima gjennom automatisk regulering iht. behov og tilstedeværelse. Dette er viktig både for byggenes brukere og viktige bygningsdeler som bl.a. magasiner, forklarer Hegdal.

Selve systemet vil ha et brukervennlig grensesnitt som vil være tilgjengelig for UiBs driftspersonale på den enheten de selv ønsker.

– Vi leverer et Web-basert system av fabrikat Honeywell/Niagara. Systemet er skalerbart og fungerer like godt på både PC, nettbrett og smarttelefon, sier GKs markedssjef John Hegdal.

Smarte algoritmer og big data

Arbeidet med å implementere systemet er godt i gang, og man er nå inne i prosjektets tredje fase hvor GK tar for seg bygg for bygg. Så langt er 36 bygg påbegynt og 17 bygg ferdigstilt. Ca. 50 000 datapunkter med logg er på plass, hvor 3500 punkter har alarm-funksjon. Alle punkter logges «til evig tid» for dokumentasjon, analyse og optimalisering.

Underveis har GK og UiB i felleskap videreutviklet nye energieffektive løsninger. Eksempler på dette er f.eks. prognoseregulering med digital kontakt med YR.no. Videre utvikles det fortløpende nye, smarte algoritmer hvor systemets «big data»- struktur utnyttes til fulle.

– UiB er i ferd med å få Norges største og beste SD-anlegg. Dette har generert positiv interesse og oppmerksomhet fra andre eiendomsforvaltere, bygge bransjen og pressen. Vi er i ferd med å sette en ny bransjestandard, sier UiBs SD-ingeniør, Svein-Erik Johannessen.

GK er svært fornøyde med prosjektgjennomføringen så langt.

– Suksessformelen for dette prosjektet er blant annet at UiB stiller med høy bestillerkompetanse med forståelse for viktigheten av et velfungerende SD-anlegg. Videre har vi satt ingeniører med lang erfaring og høy kompetanse på saken som syns det er spennende å være med på et så banebrytende arbeid, uttaler John Hegdal.

Ny vakt- og driftssentral

Med det nye toppsystemet på plass, åpner det seg et stort potensial for mer effektiv drift gjennom enhetlig bygningsteknisk drift av blant annet varme- og ventilasjonsanlegg, sluser, bommer, porter, heiser, alarmer, sikkerhetskamera, adgangskontroll og andre tekniske anlegg.

– Vi etablerer et servicesenter med ett kontaktpunkt for alle henvendelser med tilhørende oppfølging, tilbakemelding og gjennomføring. Kort fortalt profesjonaliserer vi vår tekniske drift, sier Jan-Terje Nygaard, senioringeniør og seksjonssjef drift ved UiB.

Etableringen av vakt- og driftssentral vil frigjøre operative ressurser i driftsområdene, og sørge for bedre samkjøring mellom driftsområdene.

– Sentralen vil også bidra til bedre bygnings- og personsikkerhet ved UiB gjennom bedre og raskere beredskap og enklere mobiliseringssystem for innkalling av ressurser ved eventuelle kriser og katastrofer. Den kan også ivareta radiokommunikasjon med nødetater og stå for nøkkeladministrasjon, forklarer Nygaard.

– For at driftssentralen skal oppnå sitt potensiale og autoritet er det essensielt for funksjonen og eierskapet at driftspersonell fra områdene rullerer som operatør i driftssentralen sammen med fast systemtekniker.

Vi ser også på det som en stor fordel at vektere og høyt kvalifisert driftspersonell er lokalisert i samme lokale. Dette vil føre til erfaringsutveksling og øket kompetanse hos vekterne, sier Nygård.

UiB har også tilrettelagt for videreutvikling med en dedikert teknisk lab hvor man kan teste utstyr opp mot toppsystemet.

Som en del av den videre implementeringen av toppsystemet i alle bygg, vil GKs teknikere ha faste plasser i driftssentralen.