GK Inneklima er blitt ISO 9001-sertifisert

5. desember 2019
Sertifikatet er en viktig anerkjennelse av våre kvalitetssystemer og arbeidsprosesser, sier en stolt administrerende direktør Leif Øie.

GK Inneklima AS mottok den 28. november 2019 sertifikatet på at ledelsessystemet er funnet å være i overensstemmelse med standarden "Ledelsessystemer for kvalitet: ISO 9001:2015".

Sertifikatet er gyldig for GK Inneklima sine tjenester innenfor ventilasjon, kulde, byggautomasjon og energi, både for nye og eksisterende bygg. 

I sertifikatet er dette beskrevet som: Salg, prosjektutvikling, planlegging, prosjektering, levering, montering, idriftsettelse, vedlikehold og drift for ventilasjon, kulde, byggautomasjon og energi i nye og eksisterende landbaserte bygg i Norge, for private og offentlige byggherrer.

GK inneklima har i mange år jobbet etter prinsippene og retningslinjene for ISO 9001, men har nå tatt skrittet å sertifisere. Sertifiseringen bekrefter at vi har gode prosesser med kontinuerlig forbedring, sier Øie.