Frisk luft for 94 millioner fra GK Inneklima til SUS2023

21. juni 2019
Stavanger universitetssykehus har i dag tildelt kontrakten for luftbehandlingsanlegg for halvparten av bygningsmassen for det nye sykehuset til GK Inneklima.

Kontrakten er verdt 94,5 millioner kroner inkludert mva. Kontrakten gjelder byggene C, D og E på det nye universitetssykehuset på Ullandhaug, og utgjør litt over halvparten av bygningsmassen. 

Luftbehandlingsanleggene består av sentrale installasjoner som luftbehandlingsaggregater med integrert automatikk, og et omfattende kanalnett med ventiler ut i rommene på sykehuset.

– Dette blir et stort og spennende prosjekt for oss, og vi gleder oss til å ta fatt på utfordringen, sier distriktssjef for GK Inneklima i Stavanger, Sten Magne Birkeland.

– Vi har jobbet målrettet for å vinne dette oppdraget som er en av de største avtalene vi har vunnet på luftanlegg i region vest. I første omgang blir det tre personer involvert i samspillfasen, etter hvert vil vi koble på en bemanning på opp mot 20 personer, sier distriktssjef Geir Bruun i GK Inneklima i Bergen, som har vært med på å regne på kontrakten.

Det er GK Inneklima sin avdeling på Forus i Stavanger som skal stå for hovedleveransen av luftanlegget, i samarbeid med konsernets andre avdelinger i Norge.

– Denne avtalen med GK Inneklima AS sikrer at det er et teknologisk godt luftanlegg i det nye sykehuset. Det betyr at inneklimaet for pasienter og medarbeidere vil bli veldig bra, og sørge for at det er godt å være i bygget, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.