OSL - T2 Gardermoen

Leveranse fra GK GK har levert ventilasjonsaggregater, samt spesialvifter for røykventilasjon, trykksetting av rømningsvei og krigsventilasjonsaggregat i nytt tilfluktsrom til utvidelsen av flyplassen.
Byggherre Avinor AS
Prosjektstørrelse 140 000 m2
Byggeår 2014 - 2017
Sted Gardermoen
Høy passasjervekst gjorde at Oslo lufthavn Gardermoen måtte bygges ut. Målet var å doble kapasiteten og å bygge verdens mest energieffektive flyplass. Vi har levert ventilasjon til utvidelsen av hovedflyplassen på Gardermoen.

Prosjektbeskrivelse

OSL bygget ut nye arealer for å øke kapasiteten fra ca. 23 millioner reisende til ca. 28 millioner reisende i 2017. Dette medførte bygging av et nytt sentralbygg (SBV) og en ny Pir (PN) samt ombygging av deler av eksisterende bygg inkl. jernbanestasjon. Det ble etablert 11 nye gater. I tillegg ble det innredet mange nye kommersielle arealer med ulike funksjoner, og ulike ventilasjonsløsninger.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Byggautomasjon

Automasjon er hjernen i moderne bygg og sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape godt inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader. Med tidlig og god planlegging av byggautomasjon i byggeprosjekter, legges grunnlaget for et funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt bygg i hele livsfasen. Les mer

Kulde og varmepumpe

Riktig temperatur er alfa og omega, enten det er snakk om kjøling eller oppvarming. Det er store energikostnader knyttet til kulde- og varmepumpeanlegg og nøkkelen er effektiv regulering som utnytter mulighetene for redusert energibruk. Les mer

Vi leverte ventilasjonsanlegget på utvidelsen av flyplassen. Det er levert ca. 50 ventilasjonsaggregater, samt en del spesialvifter for røykventilasjon, trykksetting av rømningsvei og krigsventilasjonsaggregat i nytt tilfluktsrom. Det er også etablert eget system for overtrykksventilasjon når det ikke er gjenvinningsbehov.

For SBV og ombyggingsarealer er det bygd et nytt hovedluftinntak med kapasitet på 480.000 m3/h. I Pir Nord er det etablert 3 nye luftinntak hver med kapasitet på 300.000 m3/h. Alle luftinntakene har Bergensrister.