Innoasis – smeltedigel for innovasjon

Leveranse fra GK GK har levert behovsstyrt ventilasjon med hjelp av tilluftsventiler fra Lindinvent og byggautomasjon, og vært en rådgivende partner for byggherre i disse fagene.
Byggherre Smedvig Eiendom
Byggtype Kontorbygg
Prosjektstørrelse Ca. 4000 kvm
Byggeår 2020–2022
Sted Stavanger
Sertifisering Breeam Very Good
Et gammelt betongbygg er omskapt til en fleksibel, miljøvennlig arbeidsplass med mye tre, grønne tak og vegger, fremtidsrettet teknikk og stor grad av gjenbruk.

Sverdrupsgate 27 i Stavanger ble bygget i 1978 for Oljedirektoratet, med søyler og dragere i betong, kvadratisk struktur og et utendørs atrium i sentrum. I 2021 begynte Smedvig Eiendom å rehabilitere bygget. Fra å spille en viktig rolle med å dra Norge inn i oljealderen, håper Smedvig at bygget nå kan gå inn i en ny epoke med vekt på smart teknologi og bærekraft. 

Gjenbruk av eksisterende materialer og byggstruktur har vært viktig. Bygget ble strippet ned til betongvegger og søyler, og deretter modernisert – blant annet med utstrakt bruk av tre. Atriet i midten er overbygget med glass, og en konstruksjon av massivtre knytter sammen eksisterende betongkonstruksjoner. Gjenbruk og bærekraft preger også interiør og møbler; for eksempel får marmorfliser og annet interiør fra Smedvigs gamle hovedkontor et nytt liv i Innoasis. Tekniske anlegg er utformet for å gi høy grad av fleksibilitet til å endre bruk av ulike soner, blant annet med prefabrikkerte skjørt i taket. 

Bygget sertifiseres som Breeam Very Good. Solceller på taket, behovsstyrt ventilasjon og varmepumpe koblet til energibrønn er viktige grep for å presse ned energibehovet samtidig som godt inneklima ivaretas.  

Se også:

Behovsstyrt ventilasjon sparer energi
Les mer

GKs leveranse

Vi har levert ventilasjon og byggautomasjon, og har vært en rådgivende partner for byggherre i disse fagene. Energibehovet i bygget er presset ned til 1/3 av opprinnelig behov, og effektiv, behovsstyrt ventilasjon er en viktig faktor i denne reduksjonen. Dokumentasjon er viktig i Breeam-prosjekter. 

– Vi har blant annet trykktestet alle ventilasjonskanaler før de ble tatt i bruk, og levert EPD for kanaler og spjeld, forteller prosjektleder André Øksnevad.  

Mer om ventilasjon

To ventilasjonsaggregater i et bomberom er gjenbrukt, men ellers var det ikke mulig å beholde noe fra eksisterende ventilasjonsløsning. Begrenset høyde i bygget betød at ventilasjonsaggregatet måtte spesiallages. Kapasiteten er på 30 000 kubikk i timen.  

Bygget har to sjakter for å fordele luft rundt i bygget, og 60 m med rør måtte graves ned i grunnen for å få friskluft fram til disse sjaktene. 

Overtemperert tilluft forsynes hver sone via Lindinvent aktive tilluftsventiler, og i henhold til fleksibilitetsplanen. En varmepumpe koblet til en brønnpark leverer varme til varmebatteriene i ventilasjonsanlegget. I tillegg har bygget radiatorer for å dekke varmebehov på ekstra kalde dager.

Mer om byggautomasjon

Vi har levert byggautomasjon som styre alle tekniske systemer unntatt lys: Romstyring via Lindinvent, varmepumpe, luftgardin, varmestyring og integrering av snøsmelting. Bygget har også nødventilasjon via vinduer i taket. I tillegg har vi vært rådgivende partner for byggherre Smedvig når det gjelder valg av løsninger. 

Resultat

Ombyggingsprosjekter byr alltid på praktiske utfordringer ute på byggeplass. Her ble hele bygget ble scannet i forkant, og dette avdekket skjevheter og annet som krevde endringer av planlagte løsninger. Utviklingssjef Jarl Birkeland i Smedvig Eiendom legger ikke skjul på at prosjektet var krevende underveis.

– Betongkonstruksjon og rammeverk var så dårlige at vi møtte nye utfordringer hele veien som måtte løses i prosjektering og håndtering, forteller han. For GK sin del var prosjektet spesielt ved at ventilasjon kom sist inn av tekniske fag i stedet for først. 

– Det ble utfordrende for tidsplanen, siden himlinger, spiler og alt annet måtte være klart før vi kunne sette i gang, sier prosjektleder André Øksnevad. Alt av ventilasjon er lagt synlig, noe GK er vant med fra andre prosjekter. Og resultatet er det ingen ting å si på, ifølge byggherren. 

– Prosjektet er veldig visuelt, og et veldig kjekt prosjekt å vise fram. Jeg er utrolig fornøyd med håndverket som er gjort. Alle som har deltatt, kan være veldig stolte, fastslår Birkeland.

Se også:

Et grønt, rent og friskt fellesareal med godt inneklima
Byggautomasjon
Les mer

Foto øverst: Sindre Ellingsen