Hollenderkvartalet - boligprosjekt

Leveranse fra GK GK har levert balansert ventilasjon med eget aggregat i hver leilighet.
Byggherre BaneNor Eiendom
Prosjektstørrelse 7 100 m2
Byggeår 2017 - 2018
Det trekantformede kvartalet i Gamlebyen i Oslo er en kombinasjon av bolig og næring, og er Norges første Breeam Very Good-sertifiserte boligprosjektet.

Det kombinerte bolig- og næringsbygget Hollenderkvartalet ligger i Schweigaards gate 40, 42 og 46 sentralt i Gamlebyen i Oslo. Hollenderkvartalet består av to bygningskropper med 62 leiligheter og om lag 750 m2 næringsarealer på gateplan. Bygget oppfyller passivhusstandarden. Boligene forsynes med fjernvarme via vannbåren gulvvarme, og har balansert ventilasjon med eget aggregat i hver leilighet.

Ventilasjon

Godt inneklima gir økt trivsel og økt produktivitet. Riktig temperatur, frisk luft og god sirkulasjon som fjerner varmeoverskudd, luftforurensing og fuktighet skaper ikke bare et mer behagelig arbeidsmiljø; det skaper et optimalt produksjonsmiljø. Les mer

Hollenderkvartalet er sertifisert i henhold til BREEAM-NOR Very Good i 2018, som et av de første.

Hollenderkvartalet ToveLauluten__T5B7729_print-300dpi.jpg
Foto: Tove Laulute

 

Energieffektive bygg sparer klima

Med klimautfordringene verden står overfor, er det viktigere enn noensinne at vi ikke sløser med energi. Å skape mer energieffektive bygg – enten gjennom nybygg eller ved rehabilitering av eksisterende bygg – er en viktig del av løsningen.

Inngangsparti i et næringsbygg