ALO i Trondheim | Referanseprosjekt

GKs leveranse Vi har levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og kjøling. Høye miljøambisjoner betyr energioptimale løsninger og optimalisert teknikk. De tekniske anleggene er utformet for å gi maksimal fleksibilitet for framtidige bruksendringer. Gjennom toppsystemet GK Cloud sikrer vi høy komfort, energieffektiv drift og optimalt samspill mellom tekniske anlegg.
Som første norske prosjekt skal kontorbygget ALO sertifiseres til toppklasse i to ledende miljøstandarder: Breeam NOR Outstanding og Well Platinum.

Nybygget er en del av R. Kjeldsberg sin satsing for å gjøre Sluppen til en levende bydel, og omfatter totalt 15 000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer med høy grad av fleksibilitet. Mens Breeam NOR brukes mye i norske prosjekter med høye ambisjoner for miljø og bærekraft, har Well Building Standard vært mindre utbredt. Dette er en sertifisering for helsefremmende bygg. 

– Well-sertifiseringen er en del av det av å ta mer ansvar for den sosiale delen av bærekraft. Kjeldsberg er en veldig framoverlent byggherre og har vært tidlig ute med Well-sertifisering, sier Marte Reenaas, bærekraftsleder i Veidekke Bygg. 

Denne sertifiseringen dekker blant annet områder som luft, vann, næring, lys, trening, komfort og mental helse.

– Kjeldsberg ønsker bygg som er attraktive for utleie. Deres ambisjoner betyr at vi får være med og levere noe bedre; et bedre bygg med bedre teknologi. Samtidig må vi dokumentere at vi leverer høyere standard på installasjonene våre, sier senior prosjektutvikler Knut Ivar Klefsås i GK. 

Kontorbygget får en rekke ulike arealer, som innendørs sykkelparkering, garderober med håndkleservice, personalrestaurant og utadrettet virksomhet i grunnetasjen. Kontordelen vil bestå av åpent landskap, cellekontor, teamkontorer, møterom og sosiale soner. Et viktig premiss har vært at bruken av bygget skal kunne endres over tid. 

GKs leveranse

Vi har levert alle tekniske fag i prosjektet; ventilasjon, rør, elektro, byggautomasjon og kjøling. Høye miljøambisjoner betyr energioptimale løsninger og optimalisert teknikk. De tekniske anleggene er utformet for å gi maksimal fleksibilitet for framtidige bruksendringer. Gjennom toppsystemet GK Cloud sikrer vi høy komfort, energieffektiv drift og optimalt samspill mellom tekniske anlegg.

Mer om ventilasjon

Behov for varme og komfortkjøling dekkes via Lindinvent aktive tilluftsventiler. I tillegg har bygget moderne elektrisk panelovner på vegg for å sikre individuelt tilpasset temperaturnivå i soner som har behov for tilleggsvarme. Lindinvent-systemet har interne og eksterne sensorer med automatikk som styrer solavskjerming på romnivå. Solskjermingen styres for å utnytte solenergi maksimalt: Er det varmebehov i et rom som er tomt, går solskjermingen opp for å nyttiggjøre varme fra sola.

Mer om rør

Kravene til estetikk og visuelt uttrykk er høye. Innen rør har vi levert:

  • Sanitæranlegg i WELL-platinum og Breeam Outstanding kvalitet.
  • Komplett sprinkleranlegg med to sentraler. Anlegget er levert i ubehandlet stål for å passe bedre med betongen i bygget. 
  • Kombinert behovsstyrt varme- og kjøleanlegg med reversibel varmepumpe og elkjel til spisslast.

Dobbel sertifisering med WELL og Breeam har påvirket valg av løsninger. For eksempel legionellasikring med hydrogenperoksid og strenge krav til vannkvalitet. Tappevannsarmatur er et annet eksempel: WELL krever blyfrie armaturer, Breeam krever vannbesparende utstyr og i tillegg ønsket byggherre berøringsfrie tappevannsarmaturer. 

– Til sammen ble det så mange krav at leverandørene slet med å levere ønsket utstyr. Men det gikk til slutt i orden med en helt ny produktserie fra Oras armatur, forteller senior prosjektleder Rasmus Fornes.

Mer om elektro

Vi har levert hovedtavle med underfordelinger for kraftforsyning, tilrettelagt for utvidelse og utbygging med solceller. Føringsveier langs fasader er utformet med høy fleksibilitet for senere ombygging, blant annet ved at strøm og datasignal er løst med frittstående grenstaver med integrerte 16A vern og uttak for el og data. 

Belysningen er levert fra Fagerhult, med styresystemet e-Sense Organics som gjør det enkelt å optimalisere energibruken. Dobbel-sertifiseringen har påvirket flere konkrete valg: Blant annet er 60x60-armaturer levert med en kropp av hard papp, som har ekstremt lavt klimaavtrykk sammenlignet med kropp av metall eller plast. Mens lysarmaturer valgt for å gi veldig god fargegjengivelse på lys og omgivelser, og lysanlegget er brukerkontrollert via bryter eller app. Adgangskontroll skjer utelukkende med mobil, ikke tradisjonelle adgangskort i plast.

Mer om byggautomasjon

Vi har levert automasjon for å optimalisere driften av bygget via GK Cloud. Det omfatter automasjon for varmeanlegg, ventilasjon og Lindinvent romkontroll. I tillegg har vi levert el-målere og termiske målere for å kunne måle formålsdelt energibruk. Det handler om å oppnå ønsket Breeam-sertifisering, og omfatter målere for kjølemaskin/varmepumpe og varmesentral, herunder ventilasjon, snøsmelteanlegg, gulvvarme i kantine, luftport ved inngang og aerotempere i parkeringskjellere.

Resultat

Mens kontrakten la opp til Well Gold, ser det ut til at ALO vil klare Well Platinum. 

– Det er gøy – vi går inn og vi går for topp score! Men vi er ikke ferdige med sertifiseringen, understreker Reenaas. Hun forteller at Breeam dekker mange av de tekniske Well-kravene, og den siste versjonen av Breeam NOR-manualen (6.0) tar også med biofilisk design. 

– Dette handler om hvordan vi kan trekke naturen inn i byggene; vi blir positivt påvirket av å ha grønne ting rundt oss, forklarer Reenaas.  

Det å lykkes med høye ambisjoner for miljø, bærekraft og helse fordrer konsept- og prosjektutvikling i samspill, noe GK og totalentreprenør Veidekke sammen har god erfaring med fra andre prosjekter. 

– I ALO-prosjektet har vi hatt en variant av samspill, med samspill i tidlig utviklingsfase som endte med en felles leveransebeskrivelse og tilhørende målpris. Før utførelse ble vi enige om en fastpris for beskrevne leveranser for alle fag, opplyser prosjektleder Trond Bystrøm Larsen. 

Høy fleksibilitet har vært et viktig premiss, og er sentralt for bærekraft. 

–  Vi må prosjektere løsninger som er robuste, fleksible og mer fremtidsrettet. Totalentrepriser ender gjerne med billigst mulig løsninger for morgendagen, men det gir ikke robusthet i teknikken. Vi trenger samspill med byggherre for å få fram at langsiktig fleksibilitet og kvalitet er noe han kan kjøpe seg opp på, mener Klefsås.