Energibesparende tiltak – ENØK

De største el-kostnadene kommer fra romoppvarming, og for å redusere energikostnader er derfor planlegging og tidsstyring viktig.

GK har lang erfaring med systemer for energisparing, fra større systemer for hoteller og industri, til enklere sparetiltak for bolig og hytte. Vi har bred kompetanse og erfaring innen energibesparende tiltak og leverer (med og uten finansiering) for eksempel solcelleanlegg, energibesparende styring av lys og bytte til energibesparende belysning. Vi arbeider med å finne de beste energiløsningene og bistår med rådgivning, prosjektering og leveranse av små og store systemer.

ENØK-råd

La en fagutdannet elektriker komme hjem til deg og se på hvordan varme- og lysstyring best kan installeres i boligen din.

Hvor mye strøm som kan spares med varme- og lysstyring avhenger både av boligen og av de som bor der. Prinsippet er at temperaturen senkes i de rommene som til enhver tid ikke er i bruk, for eksempel om natten eller når alle er på jobb eller skole. Systemet setter opp temperaturen igjen i god tid før rommene tas i bruk.

På samme måte kan lysstyring legges opp slik at lyset slås automatisk på når du kommer hjem, og av igjen når du drar.

Elektrikeren vil vurdere hvilke tiltak som vil gi størst gevinst i ditt hjem, og komme med forslag. Kanskje det skal legges opp en plan der du først får montert styring i de rommene der gevinsten er størst, og så tar resten etter hvert?

Se også:

Hyttegrend i vinterlandskap
Smart strøm på hytta
Les mer

Fire ansatte i GK med arbeidsklær i teksnik rom

Bestill gratis befaring

Kontakt ditt lokale GK-kontor