Elsikkerheten i mange norske boliger er for lav og mange av brannene som er knyttet til elektriske anlegg kunne vært unngått med større fokus på el-sikkerhet.

Her er våre tips til hvordan du kan øke el-sikkerheten i din bolig.

Slik øker du el-sikkerheten i boligen

Dekk aldri til panelovner

De aller fleste av dagens panelovner har lav overflatetemperatur, men uansett hvor lav den er må ovnen aldri tildekkes. Heng aldri tøy til tørk på en panelovn!

Henger gardinene tett inntil panelovnene bør du montere en gardinbøyle. Bøylen monteres over ovnen og hindrer at gardinene kommer i kontakt med den varme overflaten.

Får du støt – bestill el-sjekk

Om du får støt når du tar på elektriske apparater, vannkraner e.l. kan det være tegn på at det er en feil i ditt elektriske anlegg. Elektrisk støt kan medføre livsfare. Vi anbefaler alle å ta en el-sjekk – da får du kontrollert hele det elektriske anlegget i huset ditt, og får en tilstandsrapport som forteller deg hvilke punkter som må forbedres.

Bytt ut skjøteledninger med faste stikkontakter

I de aller fleste hjem finnes det minst én gulvkontakt eller skjøteledning som blir brukt feil eller uforsvarlig. Som oftest gjelder dette områder hvor det er behov for mange støpsler, for eksempel ved stereo- og TV-benken eller hjemmekontoret. Her samler det seg i tillegg støv, og såkalte lysbuer kan forårsake gnister.

I dag finnes det stikkontakter med inntil åtte uttak. Ved å bytte ut den gamle doble stikkontakten med en av disse nye stikkontaktene, reduserer du behovet for skjøteledninger og risikoen for feilbruk reduseres betraktelig.

Sjekk sikringene for varmegang

Gamle skrusikringer kan være brannfarlige, og varmgang i sikringsskapet kan være et faresignal. Et godt råd er derfor; kjenn etter om skrusikringene er varme. Vi anbefaler at du bytter ut gamle skrusikringer med automatsikringer. Hovedsikringen bør være en automatsikring av selektiv type. Overbelastning eller kortslutning på anlegget skal kun løse ut kurssikringene – ikke hovedsikringen. Kurssikringene bør også være automatsikringer, da disse gir rask og sikker utkobling.

Ha alltid jordfeilbryter

Alle nyere sikringsskap har en jordfeilbryter. Jordfeilbryteren kobler ut én eller flere av kursene når det oppstår jordfeil i din installasjon. Dette reduserer brannfaren til et minimum.

Arben Bajramaj_elektro_NO

Hvordan er el-sikkerheten i din bolig?

Les mer

Ta kontakt!

Trenger du hjelp eller ønsker du en el-sjekk av din bolig?

Erik Tobias Lundberg_NO