Omtrent halvparten av boligbranner skyldes feil i det elektriske anlegget. Den andre halvdelen skyldes feil bruk av elektriske apparater. Med enkle grep gjør du din bolig mer el-sikker.

El-sikkerheten i mange norske boliger er for lav og mange av brannene som er knyttet til elektriske anlegg kunne vært unngått med større fokus på el-sikkerhet. Det kan gjøres med enkle midler, først og fremst ved å passe på at alle de elektriske installasjonene er i orden og blir riktig brukt.

Komfyrvakt

Hver tiende boligbrann skyldes tørrkoking på komfyr. I 2011 ble det påbudt å montere komfyrvakt i alle nye privatboliger og leiligheter. Dette gjelder også ved rehabilitering.

En komfyrvakt passer på komfyren om vi skulle glemme å slå av komfyrplatene eller stekeovnen. Komfyrvakten kan også være utstyrt med et tidsur som hindrer små barn i å skru på komfyren og brenne seg.

Elektrisk feil i komfyren er også en årsak til brann. Risikoen minsker betraktelig hvis du bruker en komfyrvakt som sørger for at det bare er strøm på komfyren når du skal bruke den.

Se også:

GK-ansatt i arbeidsklær på teknisk rom
Slik øker du el-sikkerheten i din bolig
Les mer

Profesjonell el-sjekk kan gi redusert forsikringspremie

Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget, risikerer du avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet ditt.

Om du er usikker på om din bolig er el-sikker, bør du be om en el-sjekk. Da kommer en elektriker hjem til deg, går gjennom det elektriske anlegget og gir deg en tilstandsrapport. Samtidig som du får råd om hvordan du kan øke elsikkerheten, kan du få råd om strømsparing og bruk av elektrisk utstyr.

Noen forsikringsselskaper vurderer el-sjekken som så viktig at de gir avslag i forsikringspremien dersom du tar den. Har du rådgitt deg med forsikringsselskapet ditt?

El-sjekken:

  • En fagutdannet elektriker kommer hjem til deg på et tidspunkt dere er blitt enige om.
  • Elektrikeren gjennomgår hele det elektriske anlegget i boligen din, fra sikringsskapet og ut til hvert enkelt lampepunkt eller stikkontakt.
  • Hele inspeksjonen blir beskrevet i en tilstandsrapport.
  • Tilstandsrapporten gir beskjed om eventuelle feil og mangler, som graderes etter hvilken risiko de utgjør.
  • Du kan selv vurdere om det er noe som eventuelt bør gjøres umiddelbart, og om det er andre utbedringer som kan planlegges og utføres senere.
  • Sammen med elektrikeren finner du den tryggeste og mest økonomiske måten å holde alt det elektriske i orden på.

Bestill el-sjekk!

Trenger du hjelp eller ønsker du en el-sjekk av din bolig?

Camilla Bae Sivertsen og Christella Barabula er begge elektrikere i GK i Trondheim