Energi­oppfølgings­system EOS

Næringsbygg i Norge bruker ca 36 milliarder kWh i året. En god del av dette er sløsing med energi!

Er det smart?

Vi i GK kan gjøre noe med det - og spare mye penger for våre kunder. Med energioppfølging kan du kutte energibruken med 10 - 15 % med enkle og smarte grep som ikke krever investering.

Hos en av våre kunder startet ventilasjonen kl. 02 hver natt. Riktig oppstartstidspunkt sparte kunden for 30.000,- i året. En annen kunde hadde uforståelig høyt varmeforbruk. Det tok oss en time å finne og utbedre feilen, som var relativ enkel. Kunden sparte over en million kroner i året etter det.

Slike feil er vanskelig å oppdage uten kontinuerlig energioppfølging. Våre eksperter vet hva de skal se etter. I tillegg har GK ansatte over hele landet som kan finne feil, utbedre dem og sikre optimalt energibruk.

Et for høyt energibruk går ikke over av seg selv. Tvert i mot vil det ofte øke hvis en ikke passer på. Overlat dette til GK, så er du trygg.

GK - smarte løsninger for smarte folk

Custom sub menus