Energi­oppfølgings­system EOS

Næringsbygg i Norge bruker ca. 36 milliarder kWh i året.
En god del av dette er sløsing med energi! Er det smart?

Vi i GK kan gjøre noe med det - og spare mye penger for våre kunder. Med energioppfølging kan du kutte energibruken med 10 - 15 % med enkle og smarte grep som ikke krever investering.

Hos en av våre kunder startet ventilasjonen kl. 02 hver natt. Riktig oppstartstidspunkt sparte kunden for 30.000,- i året. En annen kunde hadde uforståelig høyt varmeforbruk. Vi fant og utbedret feilen. Kunden sparte over en million kroner i året etter det.

Slike feil er vanskelig å oppdage uten kontinuerlig energioppfølging. Våre eksperter vet hva de skal se etter. Vi kombinerer bruk av informasjon fra innstillinger og historikk i SD-anlegg på alle plattformer, lokalt styrte anlegg og EOS systemet. GK ansatte over hele landet kan finne slike feil, utbedre dem og sikre optimalt energibruk i samarbeid med driftsansvarlig for bygget.

Et for høyt energibruk går ikke over av seg selv. Det vil derimot øke hvis en ikke passer på. Involver GK i tilpasset omfang i dette, så sikrer du optimalt inneklima, riktig energibruk og unngår unødvendig slitasje og uønskede konsekvenser i forbindelse med drift av dine tekniske systemer. Erfaringene fra dette arbeidet synliggjør lønnsomme fremtidige investeringer. 

GK - smarte løsninger for smarte folk

Energiledelse

GK er godkjent aktør i Elhub og du får lett energidata dersom du gir oss tilgang til energimåleren din.

  • Deleger til GKs GLN nummer

  • Du må ha ALTINN rollen Energi, miljø og klima for aktuelle målerIDer

  • Elhub: Et sentralt IT-system som effektiviserer kraftmarkedet i Norge

eSight

  • Effektiv programvare for energiledelse
  • Express løsning for PC, mobil og nettbrett
  • Et for høyt energibruk går ikke over av seg selv - det vil derimot øke om du ikke passer på

Custom sub menus