GK Sikkerhet

Pass på det som betyr noe for deg

Et godt sikkerhetssystem består av deler som fungerer godt sammen, og som garanterer sikkerhet og trygghet for bygg og brukere. GK Sikkerhet leverer innovative og fremtidsrettede løsninger for sikring av mennesker og eiendom i alle typer yrkes- og formålsbygg over hele landet. 

Med lang erfaring som teknisk entreprenør har vi god forståelse for utfordringene som ligger i installasjon, vedlikehold og oppgradering av avanserte tekniske løsninger i bygg. Også de som er i drift.  

Som sikkerhetsleverandør fører vi standardiserte produkter fra ledende produsenter. For oss er det viktig at løsningene er ikke-proprietære, noe som blant annet betyr at kunden ikke er leverandørbundet, og at systemene er åpne for sømløs integrering mot øvrig teknikk i bygget.

Dette er særlig viktig i moderne bygg hvor det er mye annen teknikk som skal fungere sammen. Og det må være enkelt. Systemene blir ikke anvendt hvis de ikke er enkle å bruke.

Adgangskontroll 

Kontroll av hvem som kommer og går er en nøkkel i sikkerhetsarbeidet. Systemene skal gjennom hele døgnet gi adgang til de som har tilgang og avvise alle andre. Vi tilbyr ulike løsninger tilpasset ulike bygg, behov og bruksområde. 

Innbruddsalarm 

Vi samarbeider med ledende leverandører av innbruddsalarmsystemer og kan tilby løsninger tilpasset de fleste behov. Alarmsystemene kan tilknyttes alarmstasjon med utrykningstjeneste og integreres mot annen teknikk i bygget.  

Kameraovervåkning 

Kameraer reduserer omfanget av uønskede hendelser og gir økt trygghet. De forebygger, forhindrer og oppklarer. Ny avansert teknologi gir kostnadsbesparende sikkerhet, og bidrar til at du er et steg foran hendelser som kan true din virksomhet. Vi leverer forskjellige kameraovervåkingsløsninger, fra de helt enkle «pakkene» til de store fullintegrerte løsningene med høye krav til funksjonalitet og ytelse. Valg av løsning gjøres etter vår grundige kartlegging av kundens behov.

Personopplysningsloven 

Bruk av kameraovervåking, adgangskontroll har meldeplikt til Datatilsynet. Vi gir deg råd om hvordan dette bør håndteres og kan bistå i prosessen. Se mer på www.datatilsynet.no 

Custom sub menus