GK Rør

GK Rør tilbyr alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumper, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom.

Gå til GK Rørs hjemmesider

GK Rør er en av landets ledende rørentreprenører, og er en del av GK Gruppen AS. Vi planlegger og leverer energieffektive løsninger til boliger, offentlige bygg, industri og næringsbygg.

For å oppnå riktig koordinering og helhetlig ansvar tar GK Rør oppgaven som totalteknisk entreprenør.

Energi er i sentrum i alle GKs fag – GK har alltid jobbet med vannbårne energianlegg og energieffektivisering. Hos oss er energi naturlig integrert i alle våre fag.

Rørteknisk entreprise

Rørleggerfaget inneholder i dag kompleks teknologi. Høyt fokus på rasjonelle og energibesparende bygg gir utfordringer som passer kompetansen i GK Rør. GK Rør har en aktiv rolle i prosjektutvikling og gir verdifulle bidrag til et fremtidsrettet og effektivt rørteknisk anlegg.

Totalteknisk entreprise

I GK Rør startes et nytt prosjekt med planlegging av overleveringsfasen, tidspunkt for ferdigstilling og kravene til sluttproduktet er sentralt. Byggets funksjon krever god tverrfaglig koordinering og samarbeid fra start til endelig overlevering.

Prosjektering

Et samarbeid med GK Rør sikrer god prosjektering i prosjektet. Vi leverer alle typer tekniske løsninger innen fjernvarme, varmeanlegg, varmepumpe, kjøleanlegg, sprinkleranlegg, sanitær- og baderom.

Rehabilitering

For alle bygg vil det oppstå behov for modernisering, oppgradering eller tilpassing til nye krav. GK Rør tar hele ansvaret for at rehabiliteringsprosjektet gjennomføres best mulig.

Serviceavtaler

GK Rør tilbyr serviceavtaler til alle kunder. En avtale sikrer god drift av VVS anlegget og gode rutiner vil avdekke behov for vedlikehold og rehabilitering. Avtaleoppfølging opprettholder systemenes funksjon og kvalitet.

Flerfaglighet

GK Rør er en rørentreprenør og et bindeledd til alle tekniske fag et bygg inneholder. Med GK Rør er veien kort til fullstendig teknisk oversikt og sikker teknisk drift.

Vannbårne energianlegg

Energi, om det er varme eller kjøling for velvære eller teknisk drift, vil energi transporteres i rør. Det skal være effektiv, rasjonelt og behagelig, det garanterer GK Rør.

GK Rør er en av landets ledende rørentreprenører med virksomhet/avdelinger i Lillehammer, Oslo, Kjeller, Moss, Haugesund, Drammen, Grenland, Hamar, Gjøvik, Otta, Vågå, Trondheim, Bodø, Tromsø og Hammerfest.

Vi er over 600 ansatte og er med det en av landets største rørentreprenører. Virksomheten er en del av GK - landets ledende leverandør av totaltekniske løsninger innenfor nybygg og drift.

Sprinkler

Brannslukkingsanlegg kan være avgjørende for å redde liv og verdier dersom ulykken skulle være ute. Temperaturen i en brann kan komme opp i over 1000 grader og de aller fleste bygningsmaterialer vil ødelegges i en omfattende brann. Sikringstiltak i mot virkningene av brann vil redusere risikoen for tap av menneskeliv og verdier vesentlig.

Et riktig prosjektert og utført sprinkleranlegg vil slukke eller kontrollere 96% av alle branner. Det innebærer at man vil ha økt sannsynlighet for å hindre at liv går tapt og redder sine verdier.

De fleste eiendomsbesittere som har sprinkleranlegg, vil ønske årlige kontroller av anlegget. GK Rør har godkjente ingeniører og fagarbeidere til å prosjektere, utføre, kontrollere og drive vedlikehold av sprinkleranlegg. Gjennom flere år har vi levert alt fra mindre jobber til store og omfattende slukkeanlegg i hele Østlandsområdet.


 

Custom sub menus